Fick 60 kubikmeter avföring i källaren

Vill få utbyggt avloppsnät – men överklagan nekades

När hotellet bredvid Dan Fjellströms hus är fullbelagt, fylls källaren av bajs.
NYHETER

Ett fullbelagt hotell gjorde att Dan Fjellströms källare fylldes av 60 kubikmeter bajs.

Nu har kommunen beviljat bygglov för ytterligare ett hotell – utan att öka avloppskapaciteten.

Då överklagade Dan – men fick avslag.

– Det är rent ut sagt för jävligt, dundrar Arjeplogsbon.

Vid Örberget i Arjeplog finns redan ett hotell som vid marknadsdagarna på orten ofta är välbelagt med gäster och drar många besökare till puben.

Men inget gott som inte för något ont med sig, åtminstone för Dan Fjellström, vars fastighet ligger några hundra meter från hotellet.

Han har drabbats hårt av folktillströmningen – med avföring i hela källaren.

– Jag har haft en mindre översvämming 2004 och en riktigt stor 2008 då 60 kubikmeter fekalier fyllde upp källaren, säger han till Aftonbladet.

Översvämningarna har skett vid samma tidpunkt på året, vid vintermarknaden i början av mars.

Då gästas samhället av de många bilföretag som bedriver vintertester i Arjeplog.

Nu har Arjeplogs kommun beviljat bygglov för ännu ett hotell med plats för knappt 100 rum.

Är bekymrad

Bra tycker många, men Dan Fjellström är orolig.

– Det är en konkurrent till nuvarande hotell som står i begrepp att bygga, men man ska ansluta till samma avloppsledning som nuvarande hotell. Det kan man räkna ut med knäna att bygger du ett hotell till blir det stopp i kanalen.

Han överklagade bygglovet till länsstyrelsen i Norrbotten, men ansågs inte vara berörd av det nya bygget.

– Fastigheten ligger 700 meter ifrån och vi har gjort en bedömning att han inte är berörd när det gäller det bygglovet. Han är inte part eller sakägare i detta, säger Karin Hansson, chefsjurist vid länsstyrelsen.

Men Dan Fjellström har inte gett upp.

”Stövelskaften räckte inte till”

Han har överklagat länsstyrelsens beslut och har i överklagan bifogat en bild från översvämningen 2008.

– Det blev stopp i avloppet och så kom det som ett baktryck genom toalettstolen. Strömmen var borta när det hände och det var mörkt när jag klampade ner med stövlarna i källaren. Stövelskaften räckte inte till, säger Dan.

En saneringsfirma fick tillkallas och en renovering för 1,3 miljoner krävdes för att få bort bajset som fyllt upp källaren.

Dan Fjellströms son som bor i huset befann sig på jobb i Kina när det hände.

– Han fick ju spader när han fick höra. Saneringsfirman sa att de aldrig tidigare sett nåt så jävligt, säger Dan.

Vill se förstärkning

Han har inget emot att man bygger ett nytt hotell, men vill att kommunen ska förstärka avloppet och bygga nya rör som säkerställer att översvämningar inte händer igen.

– Man frågar sig ju var gränsen går för vem som är berörd, och vem det är som sätter den gränsen. Jag har föreslagit kommunen att de ska bygga en förbipassering förbi våra fastigheter, då kan de exploatera obegränsat.

Dans överklagan kommer att hanteras av mark- och miljödomstolen.