’Ska försöka gå till botten med det här’

NYHETER

Eftersom den misstänkte gärningsmannen tog sitt liv tvingas Linnéa, 18, leva med sina frågor obesvarade.

Nu lovar Johan Pehrson, ledamot i justitieutskottet, att engagera regeringen i problemet.

– Jag ska göra mitt ­yttersta för att du ska få svar på dem, säger han till Linnéa.

Johan Pehrson.

I över ett och ett halvt år har Linnéa kämpat för att få veta exakt vad hon utsattes för under de timmar hon var i sin gärningsmans våld.

– Min klient var väldigt utsatt och skadebilden var enorm. Det fanns såväl allvarliga fysiska som psykiska skador. Hon hade även stora minnesluckor på grund av det trauma som hon utsattes för. Det fanns ett stort behov av att få svar för att kunna gå vidare i livet, säger advokat Elisabeth Massi Fritz som företrädde Linnéa.

Tar större hänsyn

Men sekretesslag­stiftningen tar större hänsyn till en avliden misstänkts integritet än brottsoffrets önskemål om att få svar på frågor.

Därför sammanförde ­Aftonbladet Linnéa med riksdagsledamoten Johan Pehrson. Han är Folk­partiets rättspolitiske ­talesperson och sitter i justitieutskottet.

– Jag tycker att det är värdefullt att se över hur vi gör avvägningar mellan ditt väldigt berättigade intresse som brottsoffer och den döde gärningsmannen utan att redovisa allt, säger han.

Fråga om nya riktlinjer

Johan Pehrson jämför händelsen med det uppmärksammade fallet i Örebro där Eva, 51, styckmördades och den misstänkte mördaren sedan tog sitt liv. Han tror att det framöver både kan bli fråga om nya riktlinjer till polis och åklagare och om ny lagstiftning.

– När jag träffar dig och hör din berättelse ska jag försöka gå till botten med det här och ta med det till regeringen för att höra om det finns några argument för att man inte ska göra några förbättringar.