"Blåögt att tro att assistanshjälp undanröjer risken"

NYHETER

En dokumenterat farlig person borde låsas in på institution och inte beviljas personlig assistans och vistas ute i samhället.

Det hävdar den tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem.

– Brottsoffret märker ingen skillnad om gärningsmannen är tillräknelig eller inte, säger han.

Sven Erik Alhem är kritisk till att den våldsamma 25-åringen har personlig assistans och inte psykisk tvångsvård.

– Har personen manifesterat en farlighet så måste samhället ta sitt ansvar. Den här personen verkar vara ett typfall på en som skulle tvångsvårdas, säger han.

"Blåögt"

Han hävdar att staten har ett stort ansvar när det gäller denna typ av ärenden.

– Det handlar inte om ondska eller hämnd men staten måste skydda alla mot överfall och skador. Om personer ändå blir utsatta är det också viktigt att staten kompenserar och driver in ersättningar.

När det finns dokumenterat farliga personer måste allmänheten skyddas.

– Det är blåögt att tro att assistanshjälp undanröjer risken, säger han.

Bör kunna få ersättning

Alhem menar inte att alla icke-tillräkneliga personer ska dömas till tvångsvård.

– Kanske kan en person med kleptomani klara sig med personlig assistans men när det gäller våldsamma personer måste staten skydda sina medborgare.

Varför har den utsatta mannen inte fått någon ersättning från Brottsoffermyndigheten?

– Det bör han absolut kunna få om han tydliggör dokumentationen och gör en hemställan om att få ersättning.