Kraftig jordbävning i Indonesien

NYHETER

En kraftig jordbävning skakade i dag östra Indonesien.

Skalvet hade en styrka på 6,3 på Richterskalan och epicentrum låg under 34 km under vattenytan sydväst om Ambon.

Det finns inga omedelbara uppgifter om döda eller skadade.

Indonesien ligger mitt i ”Ring of Fire”, ett mycket aktivt område med många vulkaner där jordplattorna möts.