”Fanns ingen saklig grund för avsked”

NYHETER

Det fanns ingen saklig grund för att sparka Lars.

Och hjälpinsatserna var för dåliga.

Det hävdar fackombudsmannen som företrädde Lars.

Blev Lars Persson mobbad?

– Helt klart är att han kände sig mobbad. Det fanns ju en tydlig konflikt mellan chefen och Lars. Chefen upplevdes som väldigt tuff. Han ansåg inte att han blev respektfullt behandlad. Han var förtvivlad, säger Roger Fält, facklig ombudsman som företrädde Lars Persson mot Krokoms kommun.

Hur såg ni på skälen till varningen och varslet?

– Vi tyckte det var tunt. Det fanns tre, fyra småsaker som arbetsgivaren lyfte fram. Vi var helt på det klara med att det inte var saklig grund för avsked.

Vilka fel gjorde arbets­givaren anser ni?

– Man vidtog inte tillräckliga åtgärder för att Lars skulle må bra på jobbet och jobbade inte med situationen som ett arbetsmiljöproblem eller med lösningar. Och var det lämpligt att chefen var kvar? Det fanns protester från facket mot att den här chefen skulle anställas, framför allt efter Lars död. Man ville utannonsera tjänsten externt.

Var det – som änkan Maria Persson hävdar – ett arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren gjorde en arbetsrättslig fråga av?

– Vet inte, men det kan ha varit så eftersom arbetsgivaren inte tog tag i problemet och löste det, utan gick vidare till arbetsrättsliga åtgärder som vi inte tyckte det fanns fog för.