Outokumpu behåller svenska bruk

NYHETER

Finländska Outokumpu har nu bestämt sig för att sälja det italienska stålbruket i Terni. Därmed behålls de svenska stålbruken i Avesta, Nyby och Kloster som först stod på säljlistan för att blidka EU:s konkurrensmyndigheter i samband med köpet av tyska Inoxum.

Outokumpus ledning gör bedömningen att EU-kommissionen kommer att godta det italienska upplägget, eftersom den eftergiften är större.

EU-kommissionen väntas lämna besked den 16 november.

TT