Fritidsledaren frias i handbollsdomen

Hovrätten upphävde tingsrättens dom om vållande till annans död

1 av 2 | Foto: MAGNUS WENNMAN
SLOGS MEDVETSLÖS – OCH DOG Olyckan inträffade när några elever med hjälp av personal rullade ut ett handbollsmål ur redskapsboden. Plötligt tippade målet framåt och föll rakt över åttaåringen.
NYHETER

Den åttaårige pojken dog när handbollsmålet tippade över honom.

Tingrätten dömde fritidsledaren till vållande till annans död.

Idag upphävde hovrätten domen mot fritidsledaren och menar att arbetsmiljöansvaret legat på skolledningen.

Enligt dagens hovrättsdom kan fritidsledaren inte ensam lastas för den rad av felbedömningar och felsteg som ledde fram till pojkens död.

Enligt hovrättens mening var målen konstruerade och förvarade på ett sätt som var olämpligt och som innebar allvarliga risker om de skulle hanteras av barn.

Olyckan inträffade i Sundbyskolans gymnastiksal i Stockholmsförorten Spånga i januari 2009.

Klockan var halv fyra på fredagseftermiddagen och den åttaårige pojken, hans kamrater och några fritidsledare var samlade för att idrotta.

Förlorade mycket blod

I samband med att ett hopfällbart mål skulle rullas fram tippade det 70 kilo tunga målet, som satt fast i väggen med en vajer, framåt och träffade pojken i huvudet.

När räddningstjänsten kom hade den medvetslösa åttaåringen redan förlorat mycket blod och han fördes med helikopter till Astrid Lindgrens barnsjukhus med livshotande skallskador.

Två timmar senare kom dödsbudet.

Olyckan rubricerades, eftersom den inträffade inom skolans verksamhet, som vållande till annans död.

Åklagaren åtalade fritidsledaren som han menade var ansvarig för att inga barn utsattes för risker.

Ingen information

Solna tingsrätt ansåg att fritidsledaren borde ha undersökt målen samt ha insett riskerna och därmed hjälpt barnen att ta fram målet. Domstolens ansåg att det krävs minst två vuxna personer för att på ett säkert sätt hantera handbollsmålet.

Fritidsledaren överklagade domen och försvaret menade dels att ansvaret låg på arbetsgivaren som installerat den farliga målet med bara en vajer, dels att varken fritidsledaren eller hans kollegor fått information kring målen.

Svea Hovrätt menar att Sundbyskolan brustit i ansvar i flera avseenden, även om ingen enskild person kunnat göras straffrättsligt ansvarig.

Mot bakgrund av detta finner hovrätten att fritidsledaren visserligen genom oaktsamhet orsakat dödsolyckan men att "denna oaktsamhet inte varit av det klandervärda slag som krävs för ansvar enligt 3 kap. 7 § brottsbalken". Åtalet för vållande till annans död ska därför ogillas.