”Ställ kungarna på statykyrkogård”

1 av 3 | Foto: VIKTOR JOHANSSON
Karl XII och Gustav II Adolf.
NYHETER

Statyerna föreställande Karl XII och Gustav II Adolf står för krig och förtryck.

Det menar två miljöpartistiska riksdagsledamöter, som nu vill flytta på statyerna.

– De kan stå på en statykyrkogård, säger Valter Mutt.

Två riksdagsledamöter från Miljöpartiet, Annika Lillemets och Valter Mutt, vill flytta på två kungastatyer i Stockholm.

Det är statyerna föreställande Gustav II Adolf och Karl XII som de två vill flytta på. I en motion skriver de att statyerna istället bör stå på en undanskymd plats.

– Det finns till exempel statykyrkogårdar i Baltikum, där bland annat gamla Leninstatyer får stå. Det skulle kunna vara något, en plats för den mörkare delen av det svenska kulturarvet, säger Valter Mutt.

Högerextrema hyllningar

Lillemets och Mutt motiverar sin motion med att de två kungarna ledde Sverige under en tid som präglades av skoningslöst förtryck och krig. Valter Mutt påpekar också att Karl XII:s staty varit föremål för högerextrema hyllningar, vilket också kan vara en anledning att flytta den.

– Sen är både jag och Annika barn till personer som flytt från Estland under andra världskriget, det kan ha fått oss att vilja markera extra mycket mot krig och den här typen av historia, säger Valter Mutt.

Nya fredliga statyer

På Gustav Adolfs torg och i Kungsträdgården, där de gamla kungarna står staty, vill de två riksdagsledamöterna istället se mer moderna statyer.

I motionen föreslår de att statyer som symboliserar fred, mångfald tolerans och frihet bör ta kungarnas plats.

Motionen är en enskild motion och ska inte ses som representativt för hela Miljöpartiet.

– Vi har inte tagit det här i partigruppen, men jag känner inte att det här skulle vara något kontroversiellt. Det ligger i linje med vårt partis pacifistiska hållning, säger Valter Mutt.

Från den 18:e september, då riksmötet öppnades, har 3172 motioner lämnats in.

Vill flytta cyklarna

En annan oväntad motion kommer från Mikael Cederbratt (M). Han föreslår att cyklister ska börja cykla på vänster sida - mot trafiken - i stället för höger sida som man gör i dag.

– Eftersom man är en lika oskyddad trafikant som en gående borde det här ses över. Man ska inte behöva kasta sig åt sidan när det kommer bilar, säger Mikael Cederbratt.

Vad tror du om chanserna att få igenom din motion?

– Tja...spottar man på en sten så blir den blöt till slut.

FAKTA

Andra förslag från riksdagsledamöterna

Folkpartiet

Hästrehab – Ledamoten Stefan Käll vill att "ridterapi" blir allmän förmån inom högkostnadsskyddet. Han menar att terapi med hästar är en beprövad metod och den ska bland annat hjälpa mot muskelspänningar.

Moderaterna

Cykla mot trafik – Att låta cyklister cykla mot trafiken vore bra, tror Mikael Cederbratt som vill att man undersöker förslaget. Han skriver bland annat att cyklister löper större risk för trafikskador, just för att de cyklar med trafiken och ofta inte hinner uppfatta att de blir omkörda.

Socialdemokraterna

Fyrverkeriförbud - Elin Lundgren föreslår att det blir förbjudet för privatpersoner att avfyra fyrverkerier. Orsakerna hon tar upp i motionen är att det ofta skjuts i tätbebyggda områden, att det inte sker under en begränsad tid och att ljudet kan upplevas som skrämmande.

Miljöpartiet

Köpfri söndag – Annika Lillemets och Stina Bergström föreslår att söndagar ska bli köpfria dagar i Sverige. Ett införande skulle ge människor "tid att vara annat än kunder och konsumenter".

Centerpartiet

"Minska myggeländet" - Solveig Zander föreslår att man skjuter till pengar till forskningen för att minska myggproblemen vid nedre Dalälven, eftersom det är ett "folkhälsoproblem att vistas i området".

Sverigedemoraterna

Domarkappor – Mikael Jansson och David Lång vill att domare ska bära kappor. De skriver att "en domarkappa låter domarens person träda i bakgrunden till förmån för domarens uppgift och ämbete".

Vänsterpartiet

Det tredje könet - Sju ledamöter vill att riksdagen klubbar igenom en lag om att införa "ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man."