Sveriges ekonomi hyllas av IMF

Men Socialdemokraterna är kritiska

Foto: LOTTE FERNVALL
Anders Borg är nöjd.
NYHETER

Lär av Sverige, manar den Internationella valutafonden i en ny rapport.

Nu lyfts bland annat den svenska budgetdisciplinen fram som ett föredöme.

– Det är glädjande att vi lyfts fram som ett föredöme, säger finansminister Anders Borg (M).

Just nu träffas EU:s finansministrar i Luxemburg för att diskutera förslaget om en union för medlemsstaternas banker. Sveriges finansminister Anders Borg kunde i dag ge sig in i diskussionerna med gott självförtroende i ryggen.

I en ny rapport från Internationella valutafonden, IMF, får den svenska finanspolitiken nämligen rikligt med beröm. Sverige lyfts under rubriken ”Lessons from Sweden” fram som ett land som andra kan lära sig av.

IMF berömmer bland annat Sverige för att här finns en rörlig valutakurs. Men stor vikt läggs också på en av grundbultarna i den svenska ekonomin, det finanspolitiska ramverket, som skapades i mitten av 1990-talet och hade som mål att skapa stabila offentliga finanser på lång sikt.

Överskottet lyfts fram

Enligt IMF är den svenska strategin – att ha överskott i goda tider för att kunna ha utrymme för reformer när det vänder nedåt – en mycket god idé. När banken Lehman Brothers kollapsade i USA 2008 - vilket var starten på en global finanskris – hade Sverige ett betydande överskott för att slå tillbaka.

– Det är glädjande att IMF nu lyfter fram Sverige som ett föredöme, säger finansminister Anders Borg i ett pressmeddelande.

Enligt finansministern är det en politik byggd på ansvar som gett frukt.

– Vi har en stark position tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik både före och under krisen. Sverige är nu ett av få länder som har utrymme att investera sig ur krisen, säger Borg.

Borg har kritiserats

Under hösten har det finanspolitiska ramverket, och det överskottsmål som det innehåller, blivit en central del i käbblet mellan regeringen och oppositionen. Socialdemokraterna har tidigare berömt finansministern för att han hållit ordning och reda i den svenska ekonomin under krisen. Men den senaste tiden har man attackerat Borg hårt och anklagat honom för att inte hålla sig till överskottsmålen, som innebär att en procent av BNP ska sparas under en konjunkturcykel.

Och även efter att IMF har hyllat den finanspolitik som bedrivits under Anders Borgs ledning så är S fortfarande kritiska.

– Den ordning vi haft i Sverige sedan mitten på 1990-talet har varit väldigt framgångsrik, det var ju vi och Centerpartiet som skapade ramverket. Att Borg hållit sig till det har vi berömt honom för. Men nu, när han inte längre gör det, är vi kritiska, säger Fredrik Olovsson (S), vice ordförande i riksdagens finansutskott.

”Farlig väg”

Enligt S är Anders Borg nu inne på en ny och farlig väg.

– Göran Persson lämnade över ett stort överskott när han lämnade över 2006. Skulle Borg fortsätta med att inte hålla sig till överskottsmålet och låna till stora sänkningar av bolagsskatten, då tror jag inte han kommer få beröm av IMF om några år, säger han.