Hundattackerna ökar – men förbud inte aktuellt

”Problemet är fel sorts ägare med fel sorts hund”

NYHETER

Människans bästa vän väcker starka känslor.

I Danmark har man valt att förbjuda vissa raser.

Men i Sverige väljer man en annan väg – trots att attackerna ökar.  

– Det här handlar om att fel människor skaffar fel hund, säger Hans Rosenberg, presstalesman för Svenska kennelklubben.

Enligt statistik från Socialstyrelsen blir allt fler människor attackerade av hundar.

För elva år sedan rapporterades 218 fall. För tre år sedan var motsvarande siffra 345.  

Av dem var en fjärdedel barn och ungdomar.

– Vi tror att en del av förklaringen är att anmälningbenägenheten har ökat, säger Hans Rosenberg, presstalesman för Svenska kennelklubben (SKK).   

Samtidigt tror han att flera av attackerna inträffar på grund av ägarna.

– Fel människor skaffar helt enkelt fel hund. För det finns ingen statistik på att det totala antalet hundar skulle öka. I stället är det ägarna som brister i sitt ansvar. Man kan inte anklaga hundarna för attackerna.  

Kamphundar ofta inblandade

I dag finns det 730 000 hundar i Sverige. Av dem är omkring 20 procent oregistrerade blandraser.

– Många av de olyckor som media rapporterar om handlar om kamphundar och de tillhör ofta de här 20 procenten, säger Hans Rosenberg och fortsätter: 

– Samtidigt är det viktigt att veta vad en kamphund är. I det här fallet i Göteborg handlar det ju om en rottweiler som är en vakt- och boskapshund. Så det viktigt att rapporteringen blir rätt. Förmodligen handlar det här om att hunden är understimulerad. Det räcker inte att ägaren går med den runt torget, utan hunden måste få vara aktiv.

I Danmark har man förbjudit så kallade kamphundar - totalt rör det sig om 13 stycken raser.

Bakgrunden är de senaste årens överfall. Förbudet innebär stopp för all avel med kamphundar och de som redan finns i landet måste bära munkorg och koppel.

Vill inte se förbud

Men det är inte en utveckling som SKK vill se i Sverige.

– Vi arbetar inte för något förbud. Olyckor sker ändå och i Danmark är det flera partier som vill ta bort förbudet. Men här i Sverige har vi ju fått en tillsynslag som ger polisen rätt att ta hand om hundar, där djuret eller ägaren, utgör en samhällsfara, säger Hans Rosenberg.

I Stockholm finns även speciella djurpoliser, vilket SKK hoppas att fler kommuner tar efter.

– Man kan tycka att det är en bagatell, men det gör faktiskt en stor skillnad och nu är det ju även på gång i Göteborg där den här olyckan skedde, säger Hans Rosenberg.