Mobbning är inhumant – och olönsamt

NYHETER

I två dagar har Aftonbladet granskat mobbning på arbetsplatserna. Efter publiceringen har vittnesmålen strömmat in från Aftonbladets läsare.

Vi vet i dag vilka förödande konsekvenser mobbning på jobbet kan få. Lidandet blir ofta livslångt och många blir aldrig mer arbetsföra. Varje år tar 100-300 livet av sig.

Det är inte bara en katastrof för den enskilde, utan medför även stora extrakostnader för samhället i form av sjukskrivningar, förtidspensioner och sjukvård.

Ändå ökar mobbning på våra arbetsplatser.

Nio procent har blivit mobbade eller trakasserade på jobbet någon gång det senaste året – en ökning med 160 procent på 20 år.

Är det så här vi ska ha det?

Nej, verkligen inte. Det är varken värdigt en demokrati, ett humant samhälle eller en solidarisk arbetsplats att människor kränks dagligen på sina arbeten och bryts ner till spillror.

Ingen arbetsplats som vill vara lönsam och framgångsrik bör någonsin tolerera mobbning. Forskning visar att arbetsplatser där mobbning förekommer har lägre produktivitet.

Det borde vara ett starkt incitament för arbetsgivarna att vilja stävja mobbning.