Magnus Lundberg överklagar till HD

Förnekar att han anlagt branden

Foto: Per-Olof Sännås
NYHETER

I både tingsrätt och hovrätt blev han överbevisad om att ha tänt eld på villan i Danderyd.

Men läkaren Magnus Lundberg fortsätter neka.

Han vänder sig nu till Högsta domstolen, HD.

För att HD ska ta upp målet krävs att det är av intresse för rättstillämpningen framöver. I så fall meddelas ett prövningstillstånd och en ny rättegång kan hållas.

Hävdar oklarheter

Som skäl anger Lundberg, via sin advokat Thomas Olsson, att det finns oklarheter om hur ”annans egendom” ska tolkas i den paragraf som han är dömd efter och som avser mordbrand.

Den aktuella lagtexten, 13 kapitlet 1 § i Brottsbalken lyder:

”Om någon anlägger brand, som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för mordbrand till fängelse, lägst två år och högst åtta år.”

Dömdes till tre års fängelse

Branden utbröt den 24 februari och tillträdesdagen fastställdes till den 2 april.

Men köpekontraktet skrevs under den 21 november och Magnus Lundberg menar att han därefter ägde villan, att den då inte kan betraktas som ”annans egendom”. Därmed ska han heller inte kunna dömas för mordbrand även om han skulle vara överbevisad om att ha anlagt branden.

Lundberg dömdes i Svea hovrätt den 19 september till tre år fängelse.

ARTIKELN HANDLAR OM