Mangs vill att rättegången tas om

Peter Mangs vill ha en ny rättegång.
NYHETER

Peter Mangs vill ha en ny rättegång.

Hans advokater har i dag lämnat in en anmälan om jäv till Malmö tingsrätt.

Anledningen är att nämndemannen Göran Karlsson är ersättare i polisnämnden.

En av målets fyra nämndemän är ersättare i polisnämnden. Tvärtemot vad nämndemannen intygat inför rätten ska han ha deltagit i tre möten i polisnämnden där serieskjutningarna diskuterades 2010.

Under de tre mötena som hölls under hösten 2010 gick polisen igenom skjutningarna och berättat hur polisens arbete organiserades. Vid ett möte berömde polisnämnden polisens professionella arbete.

”Rubbar förtroendet”

Mangs advokater, Jesper Montan och Douglas Norking, menar att nämndemannens två stolar inte behöver betyda jäv i sig, även om lämpligheten att kombinera de två kan diskuteras. Men menar samtidigt att det i detta fall inte råder tvivel om att den utpekade nämndemannens opartiskhet kan diskuteras.

”Försvaret anser att Göran Karlssons deltagande som ledamot i polisnämnden, i detta mål varit en sådan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet och oberoende”, skriver advokaterna i sin jävsanmälan.

”Som ledamot i nämnden har han tagit befattning med, bildat sig en uppfattning om och tagit ställning i för målets utgång /.../”

Vill ha ny rättegång

Mangs advokater anser att nämndemannens åtaganden har varit en sådan omständighet som rubbar förtroendet för hans oberoende. Försvarsadvokaterna vill att tingsrätten provar jävsfrågan och att rättegången tas om och hänvisar till den liknande jävsfrågan i Södertäljemålet. 

Enligt Sydsvenskan kommer tingsrätten att lämna besked om jävsfrågan i morgon.

Mangs advokater kan överklaga beslutet till hovrätten.

Aftonbladet har sökt chefsrådmannen Lennart Strinäs vid Malmö tingsrätt utan att ha fått något svar.