”Personalen är orsaken till att kränkningarna fortsätter”

Lärare oroliga för att förändringar leder till kaos

Foto: BJÖRN LINDAHL
Lundsbergs rektor Staffan Hörnberg farmför sin skola.
NYHETER

Personalen blundar eller ser mellan fingrarna när yngre elever läxas upp av de äldre.

Därför fortsätter våldet och kränkningarna på Lundsbergs ­internatskola, menar Skolinspektionen.

– De vill inte bli av med sin maktposition, säger den tidigare eleven ­Maria Liljendahl.

Ett år efter kritiken från Skolinspektionen har inte mycket skett på Lundsberg. Därför hotas skolan nu med vite, en sorts böter, på 500 000 kronor.

Enligt Skolinspektionen har Lundsberg visserligen påbörjat förbättringar och gjort en hel del ­insatser – men delar av personalen bromsar förändringarna av de ­hierarkiska strukturerna.

De menar, enligt Skol­inspektionens nya rapport, att förändringarna gör att disciplinen på skolan försämras, vilket i sin tur leder till ett ”anarkiliknande tillstånd”.

– Det finns personal som är orolig att det blir kaos på skolan om den informella maktstrukturen ändras, ­säger Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör.

Om personalen inte vill ha samma ”värdekultur” som i övriga samhället, kommer kränkningarna av elever att fortsätta, menar Begler.

Stefan Kristoffersen, som var rektor på Lundsberg till år 2000, är inte alls förvånad över att vissa lärare vill ha kvar de hierarkiska strukturerna:

– De som har förmåner och privilegier är rädda att bli av med de privilegierna.

Han tycker att det krävs radikala ingrepp:

– Det måste till något ­genomgripande. Det kan ­vara att man byter ut personal.

”Vill ha kvar sin makt”

Kristoffersen berättar om lärare som hetsade elever till illdåd:

– Strax innan jag kom till skolan var många lärare med på själva insparkscere­monierna. De var delaktiga i att uppmuntra avvikande ­beteenden, som att elever skulle springa något slags gatlopp.

Maria Liljendahl, som var elev på Lundsberg i början av 1990-talet, säger:

– Det är väl som i ­filmen ”Hets”, människan tycker om att ha makt. Lärarna vill inte bli av med sin makt­position.

Hon säger sig vara chockad över Skol­inspektionens beslut:

– Jag blev alldeles chockad­. De vill ju inte ha en förändring, de vill ha en elitskola där alla drillas in i samma mentalitet.

Tror de slipper betala

Lundsbergs rektor Staffan Hörnberg försäkrar att ­skolan har en nollvision när det gäller kränkningar och att det är ytterst få ­lärare som inte är med på förändringarna av skolans värdesystem:

– Det är två personer som har uttryckt detta, av 86 ­personer i personalen. Det kommer alltid att finnas de som inte ser fördelar med en förändring.

Hörnberg är övertygad om att skolan inte kommer att behöva betala vitet på en halv miljon kronor:

– Inte om vi får en ärlig och korrekt granskning.