Så giftig är din mobiltelefon

NYHETER

Varningssignalerna ringer för din mobiltelefon.

Den innehåller flera miljöfarliga ämnen.

– Till och med de bästa telefonerna är fulla av miljögifter, säger forskningsledaren Jeff Gearheart.

Amerikanska Ecology center och reparationsföretaget Ifixit har testat 36 mobiletelefoner från tio olika tillverkare. De testade telefonerna har tillverkats de senaste fem åren.

Kan ge fosterskador

Lurarna har plockats i sär till dess minsta beståndsdelar. Och innehållet har analyserats i jakten på 35 olika ämnen. I samtliga telefoner hittades miljögifterna brom, kvicksilver, bly, klor och kadmium.

Över en tredjedel av samtliga testade telefoner innehöll för höga halter av kvicksilver.

– Dessa kemikalier är kopplade till fosterskador, inlärningssvårigheter och andra allvarliga hälsoproblem. Ämnet har hittats i marken på elektronikåtervinningscentraler i Kina och där är nivåerna tio till hundra gånger högre än vad som är normalt.

Samsung bäst

Efter undersökningen rankades telefonerna och minst gift fanns i Motorola Citrus, tätt följd av Iphone 4. Mest gift hittades i Apples Iphone 2G.

Studien visar att den bästa tillverkaren var Samsung med flest telefoner i toppskiktet.

För åtta år sedan när en liknande studie genomfördes översteg tre fjärdedelar av de testade telefonerna gränserna för farligt avfall.

FAKTA

Så här giftig är din lur

Låga halter: Motorola Citrus (2,6), Iphone 4S (2,7), LG Remarq (2,7), Samsung Captivate (2,7), Iphone 5 (2,8), Samsung Evergreen (2,8)

Mellanhalter: Iphone 4 (3,0), Samsung Reclaim (3,0), Samsung Galaxy S III (3,0), Samsung Eternity (3,2), Blackberry Bold 9000 (3,3), Nokia Surge (3,3), Samsung Intensity II (3,3), HTC Touch Diamond (3,4), HTC Evo 4G (3,5), Palm Pixi Plus (3,5), Palm Pixi (3,6), LG enV3 (3,6), Motorola Droid X (3,6), Samsung Propel (3,6), Blackberry curve 8530 (3,7), Huawei U7519 (3,7), LG LX1200 (3,8), Motorola Q9c (3,8), Blackberry Tour 9630 (3,8), Iphone 3G (3,9), Palm Centro (4,1), HP ipaq hw6510 (4,2), Samsung SCH-U410 (4,2),

Höga halter: Palm Treo 750 (4,3), Blackberry Storm 9530 (4,4), Nokia N95 (4,5), Motorola moto W233 renew (4,6), Palm m125 (4,6), Iphone 2G (5,0)

Parantesen avser telefonens genomsnittliga resultat i undersökningen.

Källa: Healthystuff.org