Landstinget polisanmäler SSU efter fusk

NYHETER

SSU polisanmäls av Norrbottens landsting.

Detta efter att ungdomsförbundet fått bidrag under sju år för kurser man aldrig genomfört.

Totalt ska SSU betalat tillbaka 1,2 miljoner kronor till landstinget.

Enligt den externa revisionsfirma som granskat utbetalningarna handlar det om "tämligen stora belopp" som totalt sett betalats ut under 2005-2010.

Landstingen har betalat ut pengar till redovisade kurser som ibland har hållits men som hållits med färre deltagare än rapporterat eller till kurser som genomförts men som pågått färre dagar än vad som redovisats.

Lurade till sig miljoner

Det första misstänka bidragsfusket inom SSU Norrbotten avslöjades i maj. Misstankarna handlade om att SSU i Norrbotten under minst sju år ska ha ansökt om bidrag för uppemot 40 kurser trots att bara 10–14 kurser hållits per år. På så sätt ska de ha lurat till sig skattepengar för miljoner. Delar av distriktsstyrelsen slog larm efter att de jämfört SSU:s bidragsansökningar med antalet kurser genom åren. Distriktet polisanmälde därefter sig självt och den dåvarande ordföranden avgick.

Vem eller vilka polisanmälningen gäller är inte klarlagt ännu.

– Vi har inte varit klara över om vi skulle anmäla organisationen SSU eller enskilda individer, det blir polisens sak att avgöra, säger Gunnar Persson, landstingsdirektör vid en presskonferens i Luleå på måndagseftermiddagen.

– Polisutredningen får visa vem som burit ansvaret, säger han.

”Det är tragiskt”

Fusket för att få ut ungdomsledarbidrag har varit systematiskt, enligt granskningen.

– Det är ingen uppmuntrande syn som framträder, det är tragisk, säger Gunnar Persson.

Totalt har 184 kurser granskats av den utomstående revisorn. Bara i elva fall har kurserna genomförts i verkligheten.

Kent Ögren, landstingsråd (S) är bedrövad.

– Det går inte att förklara hur det kunnat bli så här. Jag är upprörd och besviken, både över omfattningen och att det pågått under så lång tid, sade han vid presskonferensen.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger han.

Löfven kommenterade

I somras fick Socialdemokraternas Stefan Löfven kommentera fusket när han invigde SSU:s mellanvalsläger på Bommersvik

– Jag vill veta vad som är sant, vad fakta är, först. För oss är det oerhört viktigt att vi håller ordning och reda och att vi handhar allmänhetens pengar på ett korrekt sätt, det ska vara oklanderligt. Allt det vi gör ska tåla dagens ljus, sa han.

Avancerat fusk

Den granskning som nu genomförts av revisorer vid KPMG har handlat om bidrag som betalats ut 2005-2010. Landstinget har nu gett KPMG att även granska utbetalningarna 2002-2004.

Det är ett fåtal personer inom SSU som eventuellt kan komma att delges misstanke om brott. Två personer har varje år skrivit på de underlag som skickats in till landstinget med begäran om bidrag.

Det har handlat om ombudsmän, styrelsemedlemmar och i något fall förtroendevalda revisorer.

Fusket för att få bidrag har varit förslaget, och har inte gått att upptäcka vid en ytlig granskning.

– Det krävdes en djupdykning för att det skulle synas. Till exempel att konferensanläggningar kontaktades för att se om uppgivna kurser verkligen hållits där, säger Gunnar Persson, landstingsdirektör.

Pengarna betalas direkt

Enligt ett pressmeddelande från SSU kommer förbundet omedelbart att betala tillbaka pengarna. I en första skriftlig kommentar till rapporten skriver SSU:s politiska sekreterare Juan-Pablo Roa att det först och främst är en fråga för Norrbottensdistriktet:

”Från förbundets sida har vi sedan detta först uppdagades tydligt påtalat allvaret i det hela, att vi velat se en extern utredning och att eventuellt felaktigt erhållna medel ska betalas tillbaka omgående. Vi tycker att SSU Norrbottens nya styrelse har skött detta på ett bra sätt”, skriver Roa.