Året då vi blir 10 miljoner svenskar

Nya statistik från SCB avslöjar då vi når jämnt

NYHETER

Grattis, Sverige!

Snart fyller vi jämnt – i antal invånare.

Om bara sex år väntas vi nå den magiska siffran på 10 miljoner.

Fler föds, invandringen ökar och vi blir allt friskare och äldre.

Det är huvudanledningarna till att vi snabbare än väntat blir 10 miljoner invånare, enligt SCB:s stora befolkningsprognos Sveriges framtida befolkning 2012–2060.

Redan 2018 förväntas vi nå upp till siffran.

– Och det är framför allt invandringen som ökar mer, säger befolk­nings­statist­ikern Lena Lund­kvist i ett pressmeddelande.

Hon varnar däremot för att krig och oroligheter kan ge snabba befolkningsrörelser, men på sikt kommer invandringen att bli mindre.

– De närmaste åren tror vi att asyl‑ och anhörig­invand­ring kommer att öka, men på sikt minskar den, säger SCB:s befolk­nings­statist­ikern Lena Lund­kvist

Det beror på att man förväntar att personer från andra nordiska länder och arbetskraftsinvandrare återvänder till sina hemländer.

Prognosen visar även att vi i slutet av 2050-talet kommer att ha en allt äldre befolkning, med 25 procent som är 65 år eller äldre.