Ny brakförlust för Nokia

NYHETER

Den finländska mobiltelefonjätten Nokia redovisar en rörelseförlust på 576 miljoner euro för tredje kvartalet, motsvarande närmare fem miljarder kronor. Det kan jämföras med rörelseförlusten på 71 miljoner euro motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 7 239 miljoner euro, jämfört med 8 980 miljoner euro ett år tidigare.

Exklusive engångsposter uppgick resultatet per aktie till –0:07 euro, jämfört med 0:03 euro tredje kvartalet i fjol. Här låg aktieanalytikernas förväntningarna på –0:11 euro.

För Nokias största affärsområde, Devices & Services, sjönk försäljningen med 34 procent till 3 563 miljoner euro.

Nokias fortsatta brakförluster frestar på koncernens kassa. Under slutet av kvartalet uppgick nettokassan till 3,6 miljarder euro, vilket var mer än vad analytikerna befarat. Under slutet av förra kvartalet uppgick kassan till 4,2 miljarder euro.

Aktien steg direkt med omkring fyra procent sedan delårssiffrorna släppts.

Försäljningen föll

Under kvartalet uppgick omstruktureringskostnaderna, kostnader för att vända den krisdrabbade skutan rätt, till 654 miljoner euro.

Under samma tid föll försäljningen av telefoner med Windows operativsystem, Lumiatelefonerna, till 2,9 miljoner stycken. Mot slutet av året släpper Nokia nya Lumiatelefoner, en lansering som kan avgöra företagets framtid.

Totalt sett har försäljningen av så kallade smarta mobiler rasat med 63 procent jämfört med samma tid i fjol. Totalt sett har mobiltelefonförsäljningen på ett år sjunkit med 22 procent, räknat i antal.

Nokia räknar med att det blir fortsatt stora förluster för mobiltelefonerna även under innevarande kvartal. Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, för affärsområde Devices & Services väntas bli minus sex procent. Däremot räknar ledningen med positiv rörelsemarginal för delägda Nokia Siemens Networks, som konkurrerar med Ericsson, på åtta procent.

Under det tredje kvartalet landade rörelsemarginalen på 9,2 procent för Nokia Siemens Network.

TT