Tonårsaborterna minskar

Fyra procent färre gjordes under första halvåret – flest i Göteborg

NYHETER

Tonårsaborterna minskade med fyra procent under första halvåret 2012, jämfört med samma period i fjol.

I snitt utfördes 19 aborter per tusen kvinnor i åldrarna 15–19 år, men de regionala skillnaderna är stora, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Högsta andelen tonårsaborter utfördes i Göteborgs län, 24,3 aborter per 1 000 kvinnor. Lägst andel aborter genomfördes i Jönköpings län, där siffran var 11,5.

Att tonåringar föder barn är ovanligt i Sverige. Under hela förra året föddes bara sex barn per 1 000 kvinnor av mödrar i åldrarna 15–19 år.

Omkring en fjärdedel av alla kända graviditeter i Sverige avbryts med abort. Andelen har i stort sett varit konstant sedan 1975. 79 procent av aborterna utförs före den nionde graviditetsveckan, enligt Socialstyrelsen.

TT