Mobilstrul för Telenor

NYHETER

Telenor hade under fredagen problem med störningar på sitt nät i södra Sverige.

VId 14.00-tiden var problemet löst som tros ha sitt ursprung i en felande databas.

Telenors har för närvarande störningar i sitt mobilnät. Kunderna är drabbade av avbrott och kan till en följd av detta kan kunder inte ringa, surfa med mobilen eller koppla upp sig med mobilt bredbrand på grund av dålig täckning. Endast nödsamtal går att genomföra.

Enligt operatörens hemsida är främst södra Sverige som är påverkat av driftstörningen.

I ett mejl från Telenor skriver deras presstjänst att kunder på spridda delar av landet är drabbade.

Presstjänsten skriver även att felet är identifierat och det beräknas vara åtgärdat klockan 15.00. De felsta kunder kunde dock använda sina telefoner och surfa på internet igen vid 13.00-tiden.

Vid 14.00-tiden ska i pincip alla kunder komma åt operatörens tjänster igen, meddelar presstjänsten.