Nya övergrepp på elitskolan

Aftonbladet avslöjar de brutala larmsamtalen

NYHETER

Övergreppen som sker i det tysta på elitskolan Lundsberg framstår som allt grövre.

Aftonbladet kan nu avslöja nya larmsamtal till Skolinspektionen från både lärare och elever.

De berättar om våldtäkter med kvastskaft och "sexuella övergrepp på flickor som pojkar gör i grupp för att skapa sammanhållning".

Foto: BJÖRN LINDAHL
Lundsbergsskolan får hård kritik av Skolinspektionen.

I november förra året uttalade Skolinspektionen hård kritik mot Lundsbergs skola.

Granskningen visade att eleverna fostras i ett system där yngre elever ska vänja sig vid att utsättas för förnedrande behandling såsom kränkande tillmälen och våld. Vissa av dem blev så utsatta att de inte orkade gå kvar.

Miljön vid skolan präglades inte av trygghet och studiero.

”Vidtar inte åtgärder”

"Rektorn och övrig personal vidtar inte heller de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna detta", uttalade Skolinspektionen.

Men förhållandena tycks vara mycket värre än vad Skolinspektionens granskning visade den gången.

Efter kritiken hörde både personal och elever av sig om utstuderade övergrepp som i normala fall skulle betecknas som våldtäkt, grov misshandel, utpressning och olaga hot, bland mycket annat.

Aftonbladet kan i dag avslöja innehållet i Skolinspektionens tjänsteanteckningar, som bygger på samtalen.

En av dem som ringde berättade att manliga elever tvingades till sexuella handlingar med varandra medan äldre elever tittade på.

"Andra fick trä kondomer på kvastskaft och köra in i varandras ändtarm", står det vidare i en tjänsteanteckning.

Efter samtal med en annan anmälare sammanfattade en tjänsteman på Skolinspektionen:

"Sexuella övergrepp på flickor som pojkar gör i grupp för att skapa sammanhållning".

Fick straffpoäng av äldre

Förutom slag och sparkar, och uppdrag som att städa, kunde yngre elever också få "straffpoäng" av de äldre. Enda utvägen var att köpa sig fri.

"Det kan röra sig om 10 000-tals kronor", står det i en anteckning.

Vuxna, inklusive rektorn, anklagades för att ha känt till allt men låtit det passera.

Händelserna ska ha inträffat vid olika tidpunkter de senaste åren.

– Vi såg mycket allvarligt på uppgifterna, säger Marie Axelsson, chefsjurist vid Skolinspektionen.

Någon värdering av det som berättades gjordes inte, men eftersom det gällde sexuella trakasserier lämnades informationen vidare till diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Vi gjorde även en anmälan till polisen.

För att polisen ska kunna komma vidare underlättar det om anmälare och offer är kända. Men de som larmade Skolinspektionen ville alla vara anonyma.

I det fall som inspektionen anmälde till polisen fanns både en målsägare och flera gärningsmän utpekade. Ärendet lades trots det ner av åklagare i onsdags med motiveringen "brott kan ej styrkas".

Hos DO blev Skolinspektionens rapport om kränkningarna liggande utan någon åtgärd, enligt Peter Tai Christensen, chef för granskningsenheten.

Såvitt känt har uppgifterna om de sexuella övergreppen därför aldrig nått polisen.

”Kränks fortfarande”

När DO i somras inledde en så kallad temagranskning av 35 skolor togs emellertid de tre riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grennaskolan också in.

Skolorna har fått redovisa sina planer för att motverka trakasserier och DO granskar för närvarande dessa.

– De första besluten kommer att skickas ut i början av november. De har sedan möjlighet att komplettera sina planer så granskningen fortsätter och är inte klar förrän i vår, säger Clas Lundstedt, pressansvarig vid DO.

Vid en uppföljning av den förra tillsynen av Lundsberg konstaterade Skolinspektionen att elever fortfarande kränks.

I förra veckan beslutades därför om ett föreläggande av vite på 500 000 kronor för att sätta press på skolan att genomföra förbättringar.

Aftonbladet har skickat frågor till Lundsbergs rektor Staffan Hörnberg och även sökt honom på telefon för en kommentar om de nya uppgifterna.

FAKTA

"En grupp rädda pojkar uppsökte rektorn sent en kväll. De var oklädda, bara kalsonger. De skulle som nya elever få ett kvastskaft med kondom inkört i anus."

"XXXX placerades av äldre elever som portvakt iklädd tunna kläder mitt i vintern utomhus för att öppna och stänga dörren åt dem."

"Kallade nya elever för tarmar".

"En flicka på skolan skadades när hon tvingades ner i den så kallade tarmgropen".

"Sexuella övergrepp på flickor som pojkar gör i grupp för att skapa sammanhållning".

"Blivit sparkad i ryggen med smärtor och svårigheter att röra sig i tre månader. Ingen lyssnade eller brydde sig."

"Elev blev fasthållen av ett antal killar medan en av dem slog honom med tillhyggen. Annan elev väcktes mitt i natten och blev sparkad i magen. Kräktes blod. Detta tystades ner av skolledningen. Flera elever grät. En elev blev 'fejkkvävd'."

"Om en nybörjare gjorde något som misshagade en äldre elev, vad som helst, fick man straffpoäng. Detta medför stora utgifter eftersom man måste köpa sig fri. Det kan röra sig om 10 000-tals kronor."

"Saker tystas ner. Redan från skolstart får föräldrar veta att de inte ska ta så allvarligt på sitt barns eventuella klagomål/synpunkter på skolan. 'Det är alltid så i början' Om man som förälder ändå reagerar och kontaktar rektorn får man av rektorn veta att det är just bara ditt barn som har och är problem. Rektorn säger hela tiden att man som förälder är ensam om problemen."

"De vuxna vet vad som händer. Rektorn är bara en försäljare. Lärarna undervisar och är oftast ok, men andra vuxna har egentligen ingen roll på skolan. Det är eleverna som bestämmer. När vuxna är i närheten håller eleverna en fasad, men utan vuxna närvarande blir det ren anarki. Dubbelmoral"

"Jag har fortfarande mardrömmar och vill påstå att det är 'svin' som i verkligheten styr Lundsberg."

Källa: Skolinspektionen, tjänsteanteckningar

FAKTA

Brott på Lundsberg som anmälts senaste året

Misshandel, olaga hot, olaga tvång

Misshandel genom att ett antal gärningsmän tillika äldre elever har slagit, knäat samt sparkat ett antal yngre elever på skolan.

Olaga hot genom att samma gärningsmän har hotat yngre elever med fysiskt våld om de inte utför uppdrag på de äldre elevernas begäran.

Olaga tvång genom att samma gärningsmän har tvingat de yngre eleverna att utstå kränkande behandling (genom att inta diverse drycker mm).

Nedlagt. Brott kan ej styrkas.

Misshandel

"I handlingar inkomna från Barn- och elevombudet, Skolinspektionen, framgår att den utpekade personen vid upprepade tillfällen slagit målsägaren så att blåmärken uppkommit.

Vid ett annat tillfälle hade fyra äldre elever 'hoppat på' och slängt målsägaren till marken där han fick motta slag mot armar och ben samt hade han blivit 'knäad'.

Vid två andra tillfällen hade XXXX deltagit i att misshandla målsägaren genom att bland annat ha slagit mot målsägarens armar. Målsägaren har dokumenterat skadorna på fotografier".

Nedlagt. Brott kan ej styrkas

Misshandel

Anmält av skolan

"Två personer har slagit fyra personer med knytnävar på överarmarna så att smärta uppkommit. Detta i målsägandenas boende på skolan."

Förundersökning pågår

Sexuellt ofredande

Anmält av skolan

"I samband med starten på höstterminen 20XX anordnades ett disco för eleverna. För att få biljett dit fick nya elever utföra vissa aktiviteter, s. k. 'nollning'.

"Sexuellt ofredande genom att målsäganden fick klä av sig till endast trosor och BH inför andra elever. I samband med det knäppte någon upp hennes BH mot hennes vilja så att andra elever kunde se henne."

Förundersökning pågår