"Libyen ännu ej helt befriat"

NYHETER

Libyen är fortfarande inte helt befriat, ett år efter att den forne diktatorn Muammar Gaddafi dödades i Sirte. Detta enligt Mohammed Megaryef, som är parlamentets talman.

– Kampanjen för att befria landet har inte fullbordats helt, sade Megaryef på lördagen, på årsdagen av Gaddafis död.

Han pekade ut Bani Walid, där dödliga strider ägt rum de senaste veckorna, som ett av de sista fästena för Gaddafiregimens lojalister.

TT