Snusföretaget betalar amerikanska politiker

NYHETER

Snustillverkaren Swedish Match lägger miljoner på lobby.

Och anställda i fabrikerna i USA ger pengar till republikanerna i amerikanska valet.

– Det är så man jobbar där, säger informationschefen Patrik Hildingsson.

I en granskning genomförd av Svenska Dagbladet framkommer att svenska företag donerar pengar till politiker i det amerikanska valet. Efter läkemedelsjätten Astra Zeneca, kommer Swedish Match på andra plats i donationsligan.

Snustillverkaren har donerat drygt 590 000 kronor, främst till republikanska kongressledamöter i Kentucky, Alabama och Virginia, där företaget har fabriker.

Anställda donerar

Eftersom det i USA är olagligt för företag att direkt ge pengar åt politiker, sker donationerna genom att anställda och företagsledare ger pengar till en så kallad Political action committee, Pac – som i sin tur stöttar politiker.

Bland annat skänker man pengar till den republikanske kongressledamoten Eric Cantor från Virginia.

Gerry Roerty, amerikansk presstalesman för Swedish Match, säger till Aftonbladet:

– Vi är inte kopplade till partiet på något sätt. Vi stöttar politikerna som lyssnar på våra frågor och de råkar vara republikaner. På grund av att vi är i tobaksindustrin så finns det flera som inte ens vill bjuda in oss till ett möte.

Swedish Match har ungefär 1 000 anställda i USA.

– Av dem är det knappt 10 procent som deltar i vår Pac, political action comittee.

Vill gynna företaget

Gerry Roerty förklarar vad pengarna går till:

– Allting handlar om representation. Efter en donation får man kanske sitta med kongressledamoten eller senatorn på en lunch och få tillfälle att lyfta viktiga frågor. Något man vid senare tillfällen kan hänvisa till, vilket på lång sikt förhoppningsvis gynnar företaget.

Swedish Match informationschef Patrik Hildingsson, som själv bott och jobbat i USA på Swedish Match, ser inga konstigheter i förfarandet.

– Det är så man jobbar där. Vi skiljer oss inte från något annat företag i det, säger han till Aftonbladet.

När det gäller den Europeiska marknaden jobbar företaget med lobbying.

– I Sverige är det väldigt enkelt. Vi ringer upp den eller dem vi vill prata med, och sedan träffas vi. Jag tror inte vi skiljer oss från andra i det arbetssättet.

Anlitar M-pr-byrå

Enligt EU-kommissionens öppenhetsregister spenderar Swedish Match omkring 1,3 miljoner kronor på lobby inom kommissionen.

I Sverige och Bryssel har snusbolaget tre respektive två anställda som jobbar med lobby. Utöver det anlitas moderatkopplade pr-byrån Kreab.

– I Sverige hjälper de oss att förstå den politiska kartan, beslutsprocesser och med en second opinion om media. I Bryssel hjälper de oss att förstå EU:s infrastruktur, de ger oss råd och det händer att de tar en del möten för oss.

Varför valde ni Kreab?

– Det var den enda byrån som inte anlitades av läkemedelsindustrin, och därför inte hade någon intressekonflikt i våra frågor, säger Patrik Hildingsson.

Kontaktar "alla relevanta"

Finns det något parti som hörsammar era frågor mer än andra i Sverige?

– Både alliansregeringen och den tidigare har stöttat vår fråga i Sverige. Att Ewa Björling är moderat har ingen betydelse för oss. Vi har ett enhälligt näringsutskott. Historiskt har Socialdemokraterna varit de starkaste anhängarna: är det några som är engagerade i snusfrågan är det fackförbunden.

Vilka är det ni lobbar mot?

– Politiker och alla som kan vara relevanta för våra frågor. Lagstiftare i Sverige vill fatta bra beslut som man förstår konsekvenserna av. Det finns inget konstigt i det. I Bryssel handlar det främst om tjänstemän som hanterar tobaksdirektivet.

Anklagades för muta

Swedish Match var med att starta EU-snuslobbyorganisaionen Estoc 1989, där Patrik Hildingsson i dag är ordförande.

Efter att hälsokommissionären John Dalli avgått, efter att en rapport från EU:s antikorruptionsorgan Olaf slagit fast att en av Dallis maltesiska vänner, Silvio Zammit, erbjudit Swedish Match att köpa bort exportförbudet av snus, anklagade Dalli i sin tur Estoc för att ha försökt muta honom.

Hildingsson uppger att Swedish Match inte haft kännedom om att Zammit erbjudit konsulttjänster åt Estoc. När samme Zammit kom med muterbjudandet direkt till Swedish Match, stoppade man enligt Hildingsson alla Estoc-kontakter med honom.

– Vi blev ju väldigt oroade då att det här var en person som scoutade på det här sättet i vår huvudfråga. Då måste man agera.

Tillbakavisas av Barroso

Hildingsson får stöd av kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, som i ett öppet brev till Dalli den 21 oktober bestämt tillbakavisar dels Dallis uppgifter om att han skulle ha tvingats avgå – dels uppgifterna att det skulle vara snuslobbyn som försökt muta Dalli.

– De här uppgifterna är obegripliga, skriver Barosso, som påminner om att Dalli haft flera möjligheter att förklara sig genomtemot Olaf om anklagelserna mot honom.

FAKTA

Snushärvan i EU - detta har hänt

1992

Försäljning av snus förbjuds i EU.

1995

Sverige går med i EU och får ett permanent undantag från förbudet på villkor att man inte ­säljer snus till andra EU-länder.

19 april 2012

Aftonbladet avslöjar att svenska snuset hotas i samband med förslag till nytt tobaksdirektiv

24 maj 2012

EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) skickar en prioriterad fråga till hälsokommissionär John Dalli för att få svar om det svenska snuset verkligen hotas.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) uppger att regeringen verkar aktivt för att det svenska undantaget ska bevaras.

16 oktober

Hälsokommissionären John Dalli avgår efter att hans vän och maltesiske landsman Silvio Zammit enligt en EU-rapport erbjudit Swedish Match att köpa ett snusvänligt tobaksdirektiv.

17 oktober

John Dalli hävdar att det är snuslobbyorganisationen ESTOC som försökt muta honom.

18 oktober

Läkemedelsfinansierade antitobakslobbyorganisationer i Bryssel uppger att de haft inbrott – och att all dokumentation rörande tobaksdirektivet är borta.

19 oktober

Summan Swedish Match erbjöds betala för att få bort snusförbudet inom EU avslöjas: 513 miljoner kronor.