Regeringen trixar med statistiken

Arbete åtta timmar i veckan räknas som sysselsättning

NYHETER

Regeringen skryter om andelen utförsäkrade som gått tillbaka till arbetet.

Men statistiken stämmer inte.

Halvtidsarbetande sjukskrivna är numera bara halvtidsarbetande.

Det visar en granskning som Sveriges Radio Ekot har gjort. Sjukskrivna som tidigare har arbetat deltid eller timanställd och tidigare fått sjukpenning räknas nu som arbetande.

Åtta timmars arbete i veckan kan i bland räcka för att en tidigare utförsäkrad ska räknas som ”tillbaka i arbetet” i statistiken. Och det finns ingen statistik finns på personer som tidigare hade sjukpenning på deltid som nu fortsätter sitt arbete som innan. 

Men från regeringens sida är det annorlunda.

– Det är en försvarlig del som har fått jobb eller deltagit i rehabiliteringsceller och arbetspolitiska ansträngningar. Och man ska komma ihåg hur det var tidigare med förtidspensionär och i övrigt utan aktiva åtgärder, säger Fredrik Reinfeldt till Ekot.

Förut klassades deltidsarbetande människor som långtidssjuka i statistiken, trots att de hela tiden arbetat. När de blev utförsäkrade fortsatte de att arbeta. Med den enda skillnaden att de inte längre får sjukpenning för de dagar då de inte är på jobbet. I statistiken har de gått från sjuka till arbetande.

I statistiken har de gått från att vara sjukskrivna till att hamna i kolumnen över "tillbaka till arbetet”.

Sedan reglerna ändrades har 62 000 personer utförsäkrats, och en tredjedel av dem har arbetat på deltid.

Men varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen vet hur många av deltidssjuksrivna som räknas vara tillbaka i arbete. Det finns helt enkelt ingen statistik på. Personer som haft sjukersättning och sedan blivit av med den räknas som att de återgått till arbete.

– Det är så vi formulerar oss på arbetsförmedlingen. Är man i arbete en viss tidpunkt efter deltagande i program, så redovisar vi att man är i arbete, säger Siri Persson som är handläggare på Arbetsförmedlingens avdelning för reahbilitering tillbaka till arbete.

ARTIKELN HANDLAR OM