Swedbanks vinst högre än väntat

NYHETER

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelsevinst på 4 748 miljoner kronor för tredje kvartalet 2012. Det kan jämföras med vinsten på 4 313 miljoner kronor motsvarande period 2011.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 340 miljoner kronor.

Intäkter upp – kostnader ner

Räntenettot steg till 5 263 miljoner kronor, från 4 832 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 2 381 miljoner kronor, från 2 438 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 9 051 miljoner kronor, jämfört med 8 311 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 3 998 miljoner kronor, från 4 452 miljoner kronor.

TT