Uppgifter: SAS tvingar personal sänka lönen

Källa inom koncernen lämnar nya detaljer om sparpaket

NYHETER

Ett dråpslag väntar för personalen på flygbolaget SAS.

Enligt journalisten och SAS-experten Richard Björnelid tvingas personalen till uppsägning – och får söka om sina tjänster med 25 procents lägre löner.

Uppgifterna påstås komma från en centralt placerad källa – men SAS dementerar.

Aftonbladet har tidigare berättat de omfattande sparpaketen som väntas drabba anställda på SAS.

Nu har journalisten Richard Björnelid, författare till boken ”SAS - Om konsten att sänka ett flygbolag”, publicerat detaljer om sparpaketet som redan sägs ha satts i rullning.

Redan börjat

Anställda tvingas till uppsägning och får söka om sina tjänster, med 25 procents lönesänkning, skriver Björnelid och hänvisar till centralt placerad källa.

Redan ska personal på marknad och försäljning ha fått beskedet.

– Planen är att ta operations sist, det vill säga de kabinanställda, eftersom de anses ha de starkaste fackförbunden och ledningen vill kunna sätta press på dem genom att visa att övriga avdelningar redan gått igenom detta, uppger källan för Richard Björnelid.

Enligt källan ska bolagets ledning även ha fattat beslut om att outsourca IT-avdelning och telefonväxel.

SAS förnekar

– Delar i den nya strategiplanen, bland annat att säga upp och låta medarbetarna söka om sina tjänster, är ett klart brott mot lagen om anställningsskydd i Sverige. Det har internt väckt mycket stor förvåning och ilska att SAS, som till stor del ägs av svenska staten, så tydligt bryter mot svensk lag. En stor grupp anställda har därför gått samman och kontaktat en av Sveriges mest erfarna arbetsrättsjurister för att undersöka möjligheterna att pröva detta i Arbetsdomstolen, säger källan.

SAS förnekar att några beslut om sparpaket har tagits och uppger att man kommer berätta när det väl görs.

– Det förekommer i media i olika versioner och spekulationer om vad som kommer att hända på SAS. Som vi tidigare sagt ser vi över verksamheten, vilket vi gjort sedan en tid tillbaka, men inga beslut är ännu fattade, säger Elisabeth Manzi,