Rättegången mot Peter Mangs tas inte om

Morddömde Peter Mangs skriver i ett brev till Sydsvenskan att han har ”transcenderat” – övergått i en annan form, där han inte längre begränsas av nationaliteter.
NYHETER

Peter Mangs och hans advokater ansåg att nämndemannen i rättegången mot serieskytten var jävig.

I dag kom tingsrättens beslut.

Rättegången tas inte om.

Tingsrätten i Malmö skriver i sitt beslut att nämndemannen inte kan anses vara jävig.

Rättegången kommer därför inte att tas om.

– Det fanns två led i jävsinvändningen. Dels att nämndemannen skulle fått information i polisnämnden angående utredningen. Vi har pratat med poliser som varit i nämnden och föredragit och de säger att det inte förekommit några detaljer om utredningen eller Mangs själv, säger chefsrådman Lennart Strinäs till Aftonbladet.

– Led nummer två var att polisnämnden vid något tillfälle uttryckt sin uppskattning över polisens professionella arbete. Men den var av mer allmän och övergripande karaktär och kan enligt oss inte anses jävsgrundande.

Lång rättegång

Den 3 oktober avslutades den 26 dagar långa rättegången mot serieskytten Peter Mangs.

Målsägande och anhöriga kunde pusta ut efter en lång och känslomässigt jobbig rättsprocess.

Men några dagar senare lämnade Peter Mangs advokater in en anmälan till tingsrätten om misstänkt jäv i rättegången och krävde att rättegången måste tas om.

De hade upptäckt att en av nämndemännen i Mangsmålet deltog, tvärtemot vad han intygat för domaren och åklagaren, i tre möten i polisnämnden där serieskjutningarna diskuterades.

Nämndemannen själv anser inte att deltagandet i mötena gjort honom jävig och får stöd av åklagarna som menar att polisnämnden aldrig får någon detaljinformation om pågående polisutredningar.

Men Mangs försvarare menar att en sådan risk och menar att det rubbar förtroendet för nämndemannens opartiskhet och oberoende.

Nekar fortfarande

Nyligen beslutades det att hela Södertäljemålet ska tas om.

Även i det fallet satt en av nämndemännen samtidigt som rättegången med på möten med Polisnämnden där bland annat Södertäljemålet diskuterades.

I samma veva avslöjade SVT att 75 nämndemän som dömt i tingrätter och hovrätter sedan januari 2011 sitter på dubbla stolar. 

Malmö tingsrätt har redan förklarat Peter Mangs skyldig till bland annat två mord och fyra mordförsök men domen som skulle fallit den 19 oktober har fått flyttas fram på grund av jävanklagelserna.

Mangs själv har nekat sig igenom hela rättegången.

Om ingen av parterna överklagar tingsrättens beslut som de fattade i dag kommer dom i målet den 2 november.

FAKTA

Så mycket kostade rättegången:

Följande kostnader ingår i denna uppskattning:

Lön/arvode juristdomare, nämndemän och protokollförare: ca 1,2 miljoner kr

Yrkade kostnader från försvarare och målsägandebiträden: ca 5,3 miljoner kr

Ordningsvakter: ca 850 000 kr

Tolkar och ersättning till vittnen och målsäganden: ca 110 000 kr

El, teknik och städ i Rådhushallen: ca 50 000 kr

Totalt: ca 7,5 miljoner kr