Miljöpartiet: Stäng riksinternaten

Skandalomsusade internatskolan Lundsberg.
NYHETER

Miljöpartiet kräver nu att de skandalomsusade riksintenaten stängs.

Enligt partiet så har rapporterna om övergrepp och fusk, framför allt på Lundsberg, blivit allt för många.

– Det är alldeles för mycket som hänt, säger Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson (MP).

Jabar Amin (MP).

Nyligen avslöjade Aftonbladet nya rapporter om pennalism och övergrepp på internatskolan Lundsberg i Värmland. Liknande fall har tidigare uppdagats på de två andra riksintenaten i Sigtuna och Gränna och flera polisärenden pågår. I maj sände SVT:s Uppdrag granskning en uppmärksammad dokumentär där gamla elever berättade om grova övergrepp. Nyligen beslutade Skolinspektionen om ett föreläggande med vite på 500 000 kronor för att få Stiftelsen Lundsbergs skola att rätta till de allvarliga brister man ser.

Under fredagen kommer Miljöpartiet att överlämna ett öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund (FP) där man kräver att regeringen nu ska överväga att stänga de tre riksintenaten.

”Sexuella trakasserier”

Kravet grundar sig till viss del på de angrepp som anmälts, men huvudskälet är ett annat.

– När riksintenaten inrättades en gång i tiden så var syftet med dem att de skulle ta emot barn och ungdomar vars föräldrar bor utomlands. I dag är förhållandena annorlunda, säger Jabar Amin (MP).

Enligt siffor som hans parti låtit Riksdagens utredningstjänst ta fram så var två tredjedelar av eleverna som togs in läsåret 2010/11 barn till föräldrar som inte bor utomlands.

– Det är alltså andra förutsättningar som gäller i dag. Till det ska läggas det som kommit fram, framför allt på Lundsberg, om misshandel och sexuella trakasserier. Det börjar bli för mycket. Jag tycker man ska titta på det ordentligt och överväga om det finns skäl att ha dem kvar.

”Borde agerat hårdare”

Jabar Amin tycker också att utbildningsminister Jan Björklund (FP) borde agerat hårdare efter det som kommit fram.

– Han borde vara betydligt mer kritisk och kalla till sig representanter från skolorna, speciellt från Lundsberg, och titta på allt som har varit.

Utbildningsminister Jan Björklund har avböjt att kommentera frågan.