”Varje dödsfall är onödigt”

NYHETER

Under en månad mördade tre mammor sina barn.

I dag ställs en av dem inför rätta.

Enligt en undersökning som Svd gjort finns det brister i barnavårdcentralernas rutiner för att fånga upp mammor som mår psykiskt dåligt.

Att en förälder dödar sitt eget barn är mycket ovanligt.

I genomsnitt mördas ett spädbarn per år i Sverige.

Men under en vecka i somras mördades tre små barn av sina egna mammor.

– Att det nu finns tre fall är en slump, enskilda tragedier som råkat klumpa ihop sig. Vad som ligger bakom varje enskilt fall får polisen reda upp men när det handlar om mammor är det oftast en förlossningsdepression som ligger till grund, sa kriminologen Mikael Rying som jobbar på Rikspolisstyrelsen samt forskar på Mittuniversitet då.

Screening

Många mammor mår dåligt efter en förlossning.

Oftast stannar det vid det, och när hormonerna lugnat ner sig fungerar allting normalt.

En av tio blir deprimerade efter förlossningen. Men endast en till två promille drabbas av förlossningspsykos, ett allvarligt tillstånd där mamman kan få tankar på att skada sig själv och sitt barn. Oftast skadar de då sitt barn i tron att de egentligen räddar barnet undan från en ond värld eller ett hot de tror finns.

Socialstyrelsen rekommenderar att alla nyblivna mammor undersöks för depression sex till åtta veckor efter förlossningen.

För att göra det används en speciell screening som kallas Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) och som endast sjuksköterskor som utbildats inom ämnet kan göra.

5 av 21

Tanken med screeningen är att fånga upp de som mår dåligt efter förlossningen, som kanske inte knyter an till sitt barn eller känner sig deprimerad.

Men när Svenska Dagbladet nyligen genomförde en enkätundersökning hos de 21 landstingen i Sverige visade det sig att få av dem, 5 för att vara exakt, kan garantera att barnavårdscentralerna, BVC, erbjuder alla mammorna undersökningen.

– Varje dödsfall är onödigt och borde kunna förebyggas. Men nollvisioner kan sällan uppnås, säger Andor Wagner, utredare på Socialstyrelsen.

Han säger att inte bara barnets välmående bör undersökas när barnet kallas till koll på BVC utan även mammans.

– Det är viktigt att fånga upp mammorna så tidigt som möjligt. Knyter de an till sitt barn? Är de nedstämda eller känner en obefogad oro eller känner att det är något fel på dem som mamma? Sådant kan vara tecken på en förlossningsdepression, säger Wagner.

FAKTA

Tre mord på en månad

Den 24 juli, Halmstad. En 28-årig kvinna dödar sin son genom att kväva honom med en bok. Hon säger att hon inte kunde styra sig själv, att hon såg sonen förvandlas till en demon och försökte rädda honom.

Den 28 juli, Stockholm. En 33-årig kvinna hoppar från ett broräcke vid Slussen i Stockholm med sin tre månader gamle son i famnen. Pojken avlider och kvinnan skadas svårt. Ännu har inte rättegången ägt rum.

30 augusti, Nyköping. En 29-årig kvinna går in i sitt kök med sin son. Hon dödar honom med en kökskniv och försöker sedan ta sitt liv. Hon dömdes till vård för barnadråp.