Propagerar mot dubbäck – kör dubbat

1 av 2 | Foto: Björn Ljndahl
Dubbdäcksförbud på Södermalm i Stockholm.
NYHETER

Politikerna propagerar mot dubbdäck.

Trafikverket också.

Men myndigheterna fortsätter att använda dem på sina bilar.

För säkerhets skull.

Det är Motormännens tidning "Motor" som i sitt senaste nummer granskat om våra myndigheter som ansvarar för trafiksäkerheten lever som politikerna lär.

Polisen måste bryta mot lagen

I flera uttalanden har politiker från båda sidor debatterat för dubbdäckens död. Argumenten har både varit miljömässiga och – förvånansvärt nog – av trafiksäkerhetsskäl.

’’Det har visat sig att dubbdäcken ofta är en falsk säkerhet. Vi låter tilltron till dubben gå före vårt eget omdöme’’, skrev dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson i en debattartikel för tre år sedan.

Men även om Trafikverket rekommenderar dubbfria vinterdäck till relativt nya bilar så fortsätter de att utrusta sina bilar med dubbdäck.

I Motors granskning visar det sig att 10 av de 18 polisdistrikt som svarade på enkäten enbart använder dubbdäck. I de återstående länen använder man både dubbade och odubbade däck.

Det resulterar exempelvis i att polisen i Stockholm och Uppsala, där det finns gator med dubbdäcksförbud, måste bryta mot den lagen.

Transportstyrelsen använder dubbdäck på 65 procent av sina fordon.

Antalet döda i trafiken kan öka

Statens väg och transportforskningsinstitut har enbart dubbdäck och uppger för Motor att de bara använder odubbade i experimentsyfte.

Trafikverkets egen analys av 250 dödsolyckor i vintertrafik visar att dubbdäck på de bilar som saknar antisladdsystem – ungefär hälften av alla bilar i landet – minskar risken för dödlig olycka med 42 procent jämfört med odubbade vinterdäck.

Undersökningen visade också att om alla övergår till odubbat så kommer antalet omkomna i trafiken att öka med 15 personer per år.

Mot dubbdäck talar miljöaspekten; att dubbdäcken river upp partiklar som försämrar luftkvaliteten och kan orsaka cancer.

FAKTA

Så dubbat kör myndigheterna

Transportstyrelsen:

Antal bilar: 45

Däcktyp: 65 procent dubbat, 35 procent odubbat.

Trafikverket:

Antal bilar: 580

Däcktyp: i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Norrköping, Örebro och Uppsala kör man odubbat. I övriga landet är det blandat.

Statens väg och transportforskningsinstitut:

Antal bilar: 16

Däcktyp: dubbat. Odubbat används mest för experiment.

Polisen:

Av de 18 län som svarat använder 10 enbart dubbdäck, 4 övervägande dubbat, 3 blandat och bara Skåne uppger att de främst använder odubbat.

Källa: Tidningen Motor

ARTIKELN HANDLAR OM