Pojke blev slagen hemma – polisen glömde utreda

Nu JO-anmäls polisen

NYHETER

Pojken misstänks ha misshandlats av sin styvpappa.

Men polisanmälan föll mellan stolarna – och under tiden fortsatte slagen.

Nu har pojkens skola JO-anmält polisen.

Tingsrätten i Södertörn.

Allting började med ett samtal med en skolkurator i maj 2011.

Pojken, som då gick i mellanstadiet på Kvarnbäcksskolan i Haninge kommun i Stockholm, berättade för kuratorn om sin situation hemma.

Ett år senare

Om en styvpappa som slog honom och resten av familjen flera gånger i veckan.

Om en mamma som inte vågade hjälpa honom på grund av rädsla för den äldre mannen.

Kvarnbäcksskolan i Huddinge agerade omgående och anmälde den misstänkta misshandeln till socialtjänsten som i sin tur gjorde en formell polisanmälan några dagar senare.

Någon månad senare bytte pojken skola och personalen på Kvarnbäcksskolan antog att ärendet hanterades av polisen och att pojken fått hjälp.

Men så i mars i år ringdes skolkuratorn upp av polisen.

Han fick veta att ärendet "hamnat mellan stolarna" och att ingen tagit tag i det än.

"Under all kritik"

Enligt ett åtal som som i dag lämnades in till tingsrätten i Södertörn misstänks styvfadern för grov fridskränkning av pojken under perioden juni 2010 - mars 2012.

Pojken misstänks därmed ha blivit fortsatt slagen hemma under det nära året som det tog för polisen att ta tag i ärendet.

Skolan har nu JO-anmält polisen i Haninge/Handen.

– Vi tycker det är under all kritik att man väntar så länge med att utreda ett allvarligt brott mot ett barn. Vi blev väldigt förvånade när vi blev uppringda först när det gått nästan ett år sedan händelsen, säger Kerstin Jansson, rektor på Kvarnbäcksskolan.

Ärendet utreds fortfarande hos JO (Justitieombudsmannen) och när beslut fattas är ännu inte bestämt.

"Olyckligt"

Christer Johansson är kriminalchef i Södertörns polisdistrikt och han känner till JO-anmälan mot polisen men inte ärendet i detalj.

– Det är olyckligt, men under den här perioden som detta gäller hade vi svårt att hantera alla barnärenden. Det har varit ett stort inflöde samtidigt som det är brist på barnutredare i hela Stockholm. Vi får låna folk av varandra, säger han.

Det är ännu inte bestämt när rättegången mot styvpappan ska inledas.

Han nekar till brott.

FAKTA

JO-anmälan:

JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän (och andra som är anförtrodda myndighetsutövning) rättar sig efter lagar och förordningar och att de fullgör sina skyldigheter i övrigt, inte minst att de respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Man kan därför klaga hos JO om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt  behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende.

JO:s tillsyn tar främst sikte på förfarandet hos domstolar och myndigheter.

JO överprövar inte innehållet i domar och beslut.

Den som vill ha ändring i en dom eller ett beslut bör överklaga - vanligen hos en förvaltningsdomstol eller en hovrätt - snarare än klaga hos JO.

(Källa: jo.se)