De får riksdagslön – utan uppdrag

”Jag företräder mitt län”

1 av 4 | Foto: BJÖRN LINDAHL
Sten Tolgfors.
NYHETER

Fyra riksdagsledamöter får i dag en månadslön på 58 300 kronor för sina arbeten i riksdagen – trots att de inte sitter med i något utskott.

Två av dem, Håkan Juholt och Sten Tolgfors, har inte talat i kammaren på minst ett halvår.

De enda riksdagsledamöterna som inte har några formella uppdrag i riksdagen är i dag Håkan Juholt (S), Sten Tolgfors (M), Kent Ekeroth (SD) och Erik Almqvist (SD).

Inte talat i kammaren

Trots det får samtliga en riksdagslön på 58 300. Dessutom tillkommer avgångsvederlag från jobben som minister och partiledare för Tolgfors och Juholt. I kammaren finns ingen närvaroplikt. Varken Juholt eller Tolgfors har sagt eller gjort någonting i kammaren under det senaste halvåret.

Tolgfors har heller inte undertecknat en enda motion det senaste riksdagsåret, rapporterar TT.

Juholts namn finns med på ett förslag som riksdagsledamöterna från Kalmar har skrivit tillsammans.

De har däremot varit i kammaren för att rösta.

”Företräder mitt län”

På frågan om vad han ägnar sig åt i riksdagen svarar Håkan Juholt:

”Jag företräder mitt län i riksdagen, talar för mitt parti runt om i Sverige och tar beslut i samband med voteringar”, skriver han i ett sms till TT.

– Han ger inga ytterligare kommentarer, säger Margareta Bernhardsson, pressekreterare hos Håkan Juholt, till Aftonbladet. 

Enligt moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra deltar Sten Tolgfors i grupp- och partiarbetet.

– I riksdagsuppdraget ingår representation för partiet, att man träffar väljare till exempel. Eftersom vi är i regeringsställning så är vi många som inte skriver motioner eller interpellationer, säger Anna Kinberg Batra.

Hur ser Tolgfors närvaro i kammaren ut?

– Vi har inga detaljerade synpunkter på det. Han är här som vanligt och deltar i voteringar.