Snöröjningen hotas – av Transportstyrelsens krav

Foto: LASSE ALLARD
Snökaos på E4:an förra vintern.
NYHETER

Vintervägarna kan bli ofarbara.

På grund av nya krav på förarvila kan många åkerier tvingas avbryta sin snöröjning.

– Blir det en besvärlig vinter blir det besvärligt väglag och olyckorna kommer att öka, säger Thomas Morell, regionchef Skaraborg för Sveriges Åkeriföretag.

Lagtexten är samma som tidigare, men Transportstyrelsen har valt att göra en ny tillämpning av lagen. Tidigare var det trafikpolisen som avgjorde hur reglerna om förarvila skulle tolkas. Och då var det tillåtet att pausa dygnsvilan för att hålla vägarna öppna. 

Men sedan januari förra året är det Transportstyrelsen, och de gör en annan bedömning: Alla körningar ska loggas i färdskrivaren.

– Om man kört sand från ett grustag för att sprida på vägarna är den körningen inte undantagen, utan den räknas som en vanlig körning, säger Thomas Morell.

Vilket kommer att innebära att åkerierna kommer att sakna personal som kan röja snön från vägarna. 

”Måste hem och vila”

När alla körningar loggas tillkommer också kraven på förarvila – på antingen nio eller elva timmar.

– Även om man är ute och plogar och kör måste föraren åka hem och ta sin vila istället för att hålla vägen öppen. Det innebär att när förarna hamnar i den situationen att de bryter mot lagen rekommenderar vi att föraren ska få sin dygnsvila, säger han. 

Fortsätter förarna att sanda eller ploga på övertid riskerar åkeriet att åka på en avgift på 200 000 kronor som de måste betala till Transportstyrelsen.

”Blir fler olyckor”

Svenska åkeriföretagen menar att den nya regeltolkningen kan innebära att det blir fler olyckor om det blir en snörik vinter om vägarna inte ses efter.

– Jag har själv jobbat som bilinspektör hos trafikpolisen. Och vi såg att det var viktigare att vägarna var öppna och farbara för att minimera risken för trafikolyckor.

Hos transportstyrelsen menar man att de inte kan tillåta undantag från viloreglerna som polisen tidigare har gjort.

– Vi har inte samma förutsättningar som myndighet. Men det ska också sägas att vi har inga ärenden ännu som är avgjorda, vi kommer titta på varje ärende unikt och gör en bedömning. Och det är först då vi kommer att få veta vilken praxis vi har, säger Petra Wernström på Transportstyrelsen.

ARTIKELN HANDLAR OM