Fock, vilken språkchock för britterna

Engelska språket kan komma från Norden

Håller med – till viss delEnligt Fredrik Lindström stämmer det att engelskan har många låneord från vikingatiden. ”En teori är till exempel att ”fuck” härstammar ur ordet slöfock”, säger han.
NYHETER

Här är forskningen som får britterna att baxna – engelskan är nämligen ett skandinaviskt språk.

Den norska professorn bakom skrällen får ett visst stöd av språkvetaren Fredrik Lindström.

– Mycket tyder på att engelskans mest använda ord, ”fuck”, kommer ­härifrån, säger han.

Den norska lingvistikprofessorn Jan Terje Faarlund vid universitetet i Oslo menar att han kan bevisa att engelska egentligen är ett skandinaviskt språk.

Teorin grundar sig på att engelskan är en utveckling av de språk som talades av skandinaver som slog sig ner på de brittiska öarna för 1 500 år sedan.

”Påfallande många”

Tidigare har man varit av uppfattningen att engelska kommer från gammal­engelskan, som i sin tur har västgermanska rötter.

Som belägg tar han upp en mängd exempel på vardagliga engelska ord med skandinavisk klang, till ­exempel die, egg och dream.

– Det vanliga är ju att ­använda låneord. I engelskan är det nästan helt omvänt. De vardagliga orden är nordiska och de är på­fallande många, säger han till Aftenposten.

Han menar dessutom att meningsuppbyggnaden är slående likt vårt språk, jämfört med exempelvis tyskan som lägger verbet sist i meningen.

– Men varför invånarna på de brittiska öarna valde den nordiska grammatiken kan vi bara spekulera i, ­säger han till tidningen.

Lånar från vikingarna

Fredrik Lindström, språkvetare och tv-profil, delar till viss del Jan Terje Faarlunds uppfattning, men menar att det är omöjligt att dra slutsatsen att engelska är ett skandinaviskt språk.

– Engelskan har fått mycket låneord från ­vikingatiden, en teori är till exempel att ”fuck” härstammar ur ordet slöfock. Nu för tiden finns det å andra sidan mer låneord från engelskan i svenskan än tvärtom, säger han.

Norska professorns bevis

Engelska vardagsord som har nordiskt ursprung:

Till exempel both, call, cross, cake, band, die, egg och dream.

Engelska meningsuppbyggnader är slående lika skandinaviska eftersom ordklasser placeras i samma följd:

Till exempel ”I have read the book” – ”Jag har läst boken” eller ”I promise to never do it again” – ”Jag lovar att aldrig göra det igen”.

Källa: Jan Terje Faarlund i Aftenposten

ARTIKELN HANDLAR OM