Sjunkande fartyg i Kalmarsund

NYHETER

Ett containerfartyg med nio besättningsmän gick i natt på grund i Kalmarsund och började ta in stora mängder vatten.

Kustbevakningen arbetar nu med att se till så att fartygets tjockolja inte ska läcka ut.

– Ingen olja har kommit ut vad vi kan se i Kalmarsund, säger Gunnar Persson på Kustbevakningen.

Sex besättningsmän har evakuerats. Kvar ombord finns tre besättningsmän, befälhavaren, maskinchefen en matros samt en lots från Sjöfartsverket.

Fartyget gick på grund under natten till torsdagen ungefär en kilometer norr om Ölandsbron och började ta in vatten. Risken för att fartyget ska sjunka är fortfarande stor på torsdagsmorgonen:

– Det tar in vatten hela tiden, så det kommer ske förr eller senare om man inte lyckas få dit någon båt att pumpa in vattnet i, säger Christer Ekeroth.

Flera utrymmen av fartyget är vattenfyllda.

Kustbevakningen arbetar nu med att försöka pumpa ut vatten ur fartyget och lägger länsar runt omkring.

– I nuläget ingen fara för livet. Men det är risk att bränsle läcker ut, så planen är att pumpa ut det ur fartyget för att minimera utsläppet i havet, säger Lina Mårtensson på Kustbevakningen vid sjutiden.

Tjockolja kan läcka

I fartygets drivmedelstankar finns runt 80 ton tjockolja och 20 ton diesel ombord, men inget av det har börjat läcka ut i havet. Besättningen befarar dock att tanken med tjockolja skadades i samband med grundstötningen. Och i samband med att besättningen flyttar runt på lasten ombord för att underlätta pumpningen av vattnet finns det risk för att detta ska läcka ut.

Vid åtta-tiden utredde kustbevakningen möjligheterna att sätta fartyget på en plats i sundet för att sedan kunna tömma det på vatten.

– Det primära nu är att säkra så att fartyget inte sjunker. Och sedan på ett kontrollerat sätt kunna länsa in fartyget för att begränsa så att det inte kommer någon olja från det, säger Gunnar Persson vid Kustbevakningen vid åtta-tiden i morse. 

Ett flygplan kontrollerade under morgonen om det läckt ut någon olja, men utan att några oljespår konstaterades. I fartygets tre containrar finns det konstgödsel, men enligt kustbevakningen ska dessa inte innebära någon fara för miljön. 

Körde fel

Orsaken till grundstötningen är troligen en felmanövrering då handelsfartyget Trans Agila gick på fel sida om en prick vid Krongrundet norr om Ölandsbron, rapporterar TT. 

Sjöräddningen fick larmet klockan 03.10 då enheter från Kalmar, helikoptrar från Ronneby och Visby samt en lotsbåt skickades ut. Fartyget dirigerades till ett grundområde där det säkrades under natten.

Fartyget ägs av rederiet Transatlantic och är Antiguaflaggad.