Sensationell norsk miljörapport

1 av 3
En norsk undersökning visar att temperaturökningen till år 2050 troligen är 1,9 grader – jämfört med befarade 3,0.
NYHETER

Hotet mot jordens klimat kanske inte är lika stort som man trott.

En norsk undersökning visar att temperaturökningen till år 2050 troligen är 1,9 grader – jämfört med befarade 3,0.

– Resultaten är verkligen sensationella, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.

Så sent som i november larmade en rapport från Världsbanken att jordens medeltemperatur kunde öka med fyra grader redan år 2060 – vilket skulle få förödande konsekvenser.

Nu kommer forskare från norska forskningsrådet med något bättre besked.

Steg kraftigt på 90-talet

Osäkerheten kring hur jordens klimatsystem egentligen påverkar temperaturhöjningen gör det svårt att säkert säga hur mycket människans koldioxidutsläpp egentligen påverkar klimatet.

– Jordens medeltemperatur steg kraftigt under 1990-talet. Det kan ha fått oss att överskatta klimatets känslighet, säger Terje Berntsen, professor i geovetenskap vid Oslos universitet enligt forskningsrådets pressmeddelande.

Enligt den norska undersökningen förväntas medeltemperaturen stiga med 1,9 grader eller i värsta fall 2,9, jämfört med FN:s klimatpanels farhågor på 3,0 upp till 4,5 grader.

Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet, som suttit med i både FN:s klimatpanel, IPCC, och i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor, har granskat arbetet med rapporten.

– Om resultatet bekräftas av andra studier kan det få långgående effekter på våra försök att nå politiska mål för klimatet, säger hon till norska forskningsrådet.

Minskning av utsläpp viktigt

För Svenska Dagbladet utvecklar Caroline Leck hur hon följt arbetet:

–  Det är oerhört komplext att beräkna klimateffekter och den här studien tillhör en generation nya projekt som har fått stora resurser och som använder förfinade metoder. Jag har själv granskat projektet och det är enligt min mening imponerande, inte minst för att man vägt in väldigt mycket data och även data från de allra senaste åren, säger hon.

Trots det positiva beskedet är det ett fortsatt internationellt samarbete för att minska skadorna på miljön viktigt.

– Den norska studien ger en mer nyanserad bild av klimathotet men det är fortfarande mycket viktigt att minska utsläppen, Caroline Leck till Svenska Dagbladet.

FAKTA

Det händer vid en fyragradig ökning:

  Havet stiger och minst 1,5 miljoner människor blir hemlösa enbart i Egypten.
  Bangladesh förlorar över 30 procent av sina landområden, tiotals miljoner människor blir hemlösa.

  Antarktis is kan smälta snabbt och havsnivån stiga med fem meter.

  Jordbruksproduktionen minskar globalt.

  Större delen av den indiska subkontinenten blir uttorkad.

  Torka drabbar särskilt sydvästra Nordamerika, Centralamerika, Medelhavsområdet och Sydafrika.

  I Sydeuropa försvinner 70 procent av sommarregnen, värmeböljor varar i genomsnitt 65 dagar längre.

  Skogsbränder i Alperna.
  Storbritannien kan få 45 grader på sommaren.
  Europa får 80 procent mindre snöfall, vilket skapar dricksvattenbrist.

  Lite bättre skördar i Kanada och Ryssland.

  Grönlandsisen smälter snabbt, liksom Antartis is. Det kan skapa en "atlantcirkulation", som tillfälligt kan kyla västra Europa och leda till kraftiga stormar.

  Permafrosten i Sibiren smälter, stora mängder metan frigörs. Eftersom metan är en 23 gånger starkare växthusgas än koldioxid, kan detta i ett slag utöka utsläppen av växthusgaser med 700 procent.

ARTIKELN HANDLAR OM