”Otrohetskontrollen” – inget sexualbrott

NYHETER

Det är inte sexualbrott när en man genomför en "otrohetskontroll" av en kvinnas underliv.

Det slår Svea Hovrätt fast och menar att avsikten inte har varit sexuell.

– Som vi uppfattar lagen har den tilltalade inte haft något sexuellt syfte med sitt agerande, säger hovrättens ordförande Ingela Perklev till Aftonbladet.

En 28-årig man dömdes i Attunda tingsrätt för grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak, efter att under en längre tid ha ofredat och slagit sin fästmö.

Parets förhållande hade präglats av svartsjuka från mannens sida och han dömdes också för våldtäkt. När mannen misstänkte att kvinnan hade varit otrogen ska han vid ett tillfälle ha slitit av hennes byxor och trosor och med tvång ha fört in sina fingrar i hennes underliv.

Attunda tingsrätt dömde 28-åringen till fängelse för bland annat våldtäkt av normalgraden.

”Inget sexualbrott”

Men nu har Svea hovrätt rivit upp den domen.

Hovrätten ändrar tingsrättens brottsrubricering från våldtäkt till olaga tvång. Man anser att mannen inte haft ett sexuellt syfte när han genomförde "otrohetskontrollen". Enligt hovrätten kan det därför inte vara tal om ett sexualbrott.

– Som vi uppfattar lagen är det inget sexualbrott därför att gärningen inte har haft en sådan sexuell prägel som lagen tar sikte på, säger Ingela Perklev, hovrättens ordförande i målet, till Aftonbladet.

I domen skriver hovrätten att det förvisso är uppenbart att mannen har kränkt kvinnans sexuella integritet men att syftet varit att kontrollera om kvinnan hade varit otrogen.

Hovrätten påpekar också att en viktig aspekt har varit att parterna har givit samstämmiga beskrivningar om det som hänt.

– Båda har varit överens om att syftet med hans agerande var att kontrollera om hon hade varit otrogen med en annan man, det har därför inte funnits några bevissvårigheter, säger Ingela Perklev.

”Hon är besviken”

Kvinnans målsägandebiträde, advokat Marianne Jargenius, tycker att hovrätten har gjort en felaktig bedömning.

– Jag tycker naturligtvis att det är fel, jag anser att den handling som utfördes är att bedömas som våldtäkt, säger Marianne Jargenius.

Hur har din klient tagit emot domen?

– Hon är naturligtvis besviken och inte nöjd med den.

Attunda tingsrätt dömde 28-åringen till två år och åtta månaders fängelse för våldtäkt. Men Svea hovrätt rubricerar alltså i stället mannens gärning som olaga tvång och mildrar straffet till fängelse i ett år och två månader.

Öppet för tolkning

Att domstolarna gör så skilda bedömningar beror på tolkningsmöjligheter i lagen, förklarar Ingela Perklev.

– Man kan tolka lagen så olika, det visar ju sig här. Det finns avgöranden i andra tingsrätter och hovrätter med samma utgång som här. Men vad jag förstår finns det också hovrätter som tolkat liknande fall som våldtäkt, säger hon.

Svea Hovrätt meddelade sin dom den 8 februari. Marianne Jargenius och hennes klient har ännu inte beslutat om de ska överklaga till Högsta domstolen.

– Det har vi inte bestämt ännu. Jag kommer att diskutera den frågan med åklagaren, säger Marianne Jargenius.

ARTIKELN HANDLAR OM