’Så kämpar vi mot cancern’

Kändisarna om beskedet, känslorna och behandlingen – experten: Klappa inte på axeln, ta den sjukes oro på allvar

NYHETER

Risken att någon gång i livet drabbas av en tumörsjukdom beräknas till mer än 30 procent.

Totalt handlar det om cirka 200 olika tumörsjukdomar där bröstcancer och prostatacancer är de två vanligaste.

Det beror dels på att vi lever längre och att vården blivit bättre på att upptäcka tumörerna. Men det är inte hela förklaringen.

Två aggressiva cancerformer ökar stadigt och snabbt: hudcancer och lungcancer. Bägge är i stort sett helt livsstilsrelaterade:

– Att åka på långsemestrar i Sydostasien just när huden är som ömtåligast och solen där lyser som starkast är ingen bra idé. Framför-allt inte för barnen, säger Lars-Gunnar Ericsson på Cancerfonden.

Den farligaste formen av hudcancer, malignt melanom, kan vara extremt aggressiv. Och till skillnad från många andra tumörsjukdomar drabbar den inte i första hand äldre personer, även ungdomar kan drabbas.

Kvinnor får lungcancer

När det gäller lungcancer sker ökningen bland kvinnor. Mellan år 2000 och 2010 ökade dödligheten i lungcancer bland kvinnor med hela 36 procent.

– De som drabbas nu är de kvinnor som började röka för 20–30 år sedan. Därför är det alarmerande att rökningen ökar bland unga tjejer, säger Lars-Gunnar Ericsson.

Elizabeth Johansson, som är sakkunnig på Cancerfonden, har jobbat med deras stöd- och informationslinje i tolv år.

– Den första reaktionen hos den som fått en cancerdiagnos är ofta en känsla av overklighet eller chock. Det är vanligt att det leder till en livskris där man känner sig maktlös och blir medveten om sin egen dödlighet, säger hon.

De flesta blir friska

Av dem som drabbas av cancer blir över 60 procent friska, men vissa cancertyper har en bättre prognos. I dag är det cirka 83 procent av dem som drabbats av bröstcancer som lever tio år efter cancerbeskedet.

Det sämsta man kan göra som närstående till en som fått cancer är att hålla sig undan.

– Det räcker bra med att visa att man finns för den som är sjuk. Har man svårt att veta vad man ska göra eller prata om kan man fråga den drabbade.

Det är viktigt att ta den sjukes oro på allvar, lyssna och vara en medmänniska.

– Om man gett någon ett förtroende och berättat om sin sjukdom så vill man bli tagen på allvar, inte avfärdad med en klapp på axeln, säger hon.

Så kan du minska risken att drabbas av cancer

Rökning är den enskilt största orsaken till cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går.

Förändrade solvanor är den främsta orsaken till att hudcancern malignt melanom ökar. År 1958 upptäcktes 200 fall av sjukdomen i Sverige, i dag upptäcks nästan 3 000 per år.

Det finns starka kopplingar mellan övervikt och flera allvarliga sjukdomar. Utöver rökstopp är en hälsosam kroppsvikt den mest effektiva preventionen när det gäller att minska risken för cancer.

Hälsosam kost är som högoktanigt bränsle. Ät mycket frukt och grönt, ät oftare fågel och fisk än rött kött.

Regelbunden fysisk aktivitet är bra för kroppen på många sätt. Det motverkar övervikt och högt blodsocker.

Drick med måtta

Att ett glas vin om dagen är nyttigt är ett påstående som många har gjort till en sanning. Samtidigt visar forskning att alkohol ökar risken för cancer.

Undvik infektioner

Virus har en unik förmåga att ta sig in i celler. Men det är oklart om virus ensamt kan orsaka cancer eller om det är en av flera bidragande orsaker. Förmodligen är andelen cancerfall orsakade av virus liten i Sverige.

Undvik radon

Höga halter av radon i bostäder ökar risken för lungcancer, särskilt hos rökare, men det är oklart hur många cancerfall radonet i sig orsakar. Källa: Cancerfonden

Så bemöter du en drabbad vän

Dra dig inte undan.

Visa att du vill lyssna och finns där. Om du är osäker på vad du ska säga eller hjälpa till med, fråga den som är sjuk.

Visa omtanke men inte medlidande.

Om den som är sjuk drar sig undan kan du skicka ett kort eller en blomma.

Undvik att klappa på axeln eller muntra upp den som är sjuk. Ta sjukdomen på allvar.