Ingvar Oldsberg: Inte så dramatiskt – jag var ju 65 år

Foto: ROGER LUNDSTEN
FICK ÄNDTARMSCANCER ”Jag är fatalist, så allt det här har egentligen inte påverkat mig särskilt mycket”, säger Ingvar Oldsberg.
NYHETER

Programledaren Ingvar Oldsberg, 67, sökte vård upprepade gånger innan tumören upptäcktes.

– Hade den upptäckts tidigare hade vi vunnit tid och jag hade sluppit strålbehandlingen, säger han.

Tumören upptäcktes hösten 2010, mitt under inspelningen av ”Här är ditt liv”. En knöl i en fistelgång nära analöppningen hade utvecklats till cancer.

– Jag hade ett helsike att sitta under inspelningen av hela serien.

Han sökte vård tre gånger under hösten utan läkarna på Östra sjukhuset i Göteborg vidtog någon åtgärd.

Till slut sökte han upp en specialist och fick en diagnos: cancer.

”Barnen var vuxna”

– Jag såg aldrig nåt dramatiskt i det ens då. Jag var i ett lyckligt skede i livet, jag var 65 år, barnen var vuxna och jag hade fått se och ­göra så otroligt mycket.

– Dessutom har jag en bror som gick bort i cancer när han var 40 år så jag kände att jag redan fått så många fler år än han.

Gick inte att operera

Han fick diagnosen i november, men behandlingen dröjde till januari och då gick tumören inte att operera längre.

I stället blev det strålbehandling – som han avbröt på eget bevåg.

– Jag läste en amerikansk rapport som varnade för riskerna att stråla över en viss gräns, så jag avbröt behandlingen innan vi nådde den.

Nu är cancern borta, men han måste fortfarande gå på regelbundna efterkontroller.

– Jag är fatalist, så det här har egentligen inte påverkat mig särskilt mycket, ­inte ens när jag fick diagnosen. Men jag blev väldigt ­illa berörd när jag under behandlingen mötte barn och yngre personer som drabbats, säger Ingvar Oldsberg.