Olovliga djur i stjärnornas jaktparadis

Kan vara brott mot jaktlagen. Oroad jägare: Det är vansinne

1 av 2
Ett 30-tal mufflonfår ...
NYHETER

Här strövar vita dovhjort­ar och mufflonfår på Zlatans och Majstorovics jaktparadis Dävensö.

Utan tillstånd.

– Vi har inte gett tillstånd för att inplantera nya djur, säger Lars Plahn, handläggare på Naturvårdsverket.

Zlatan Ibrahimovic har i snart ett år nämnts i samband med försäljningen av Dävensö i Upplands Bro norr om Stockholm. Sedan dess har affären tystats ned och det är i stället hans före detta landslagskamrat ­Daniel Majstorovic som fungerat som länk med ­bonden som förvaltar ­marken och sköter det praktiska inför jaktbesök­en.

I höstas bekräftade arren­datorn på ön att jakten sköts via ett konsortium som Daniel Majstorovic företräder.

Enligt uppgift till Aftonbladet har det i vinter, utan tillstånd, planterats in ett ­15-tal vita dovhjortar och ett 30-tal mufflonfår från en gård i Skåne.

Rädsla för smitta

Detta har skapat oro inom Upplands Bros jakt­kretsar där folk fruktar att djuren inte är kontrollerade och kan sprida smitta till hjortar på fastlandet.

– Två av hjortarna har ­redan gått över isen, berättar en av jägarna som under­stryker att den befintliga hjortstammen på Dävensö har funnits i 100 år.

– Det är vansinne att ta in nytt blod i en sådan stam.

På Naturvårdsverkets sektion för naturskydd och artförvaltning bekräftar handläggaren Lars Plahn att det saknas tillstånd för nya djur. Enligt honom är tillstånd för nya dovhjortar mycket ovanliga.

– Man måste nämligen ha alla markägares tillstånd ­eftersom det är viktigt att det inte drabbar en enskild markägare på sikt. Det finns bland annat risk för sjukdomsspridning beroende på var djuren kommer ifrån.

– Upptäcks djur utan tillstånd är det polisanmälan om illegal utsättning som gäller.

Det finns inte heller ­någon ansökan om hägn­tillstånd registrerad hos länsstyrelsen.

– Och finns varken det ­eller tillstånd för nya djur kan det bli ett polisärende, ett brott mot jaktlagen, ­säger miljöhandläggaren Mikael Fransson.

Zlatan sågs jaga

När Aftonbladet når Thomas Sved, en av medlemmarna i gamla Dävensö jaktlag, blir han inte för­vånad över de nya upp­gifterna.

– Dävensö? Det har jag lämnat bakom mig för länge sedan och är inget jag vill kommentera, men jag blir inte förvånad över uppgift­erna med tanke på hur de killarna hanterat det här från början.

Enligt Lantmäteriets fastig­hetsinskrivning har den nye ägaren på ön ännu inte registrerat köpet. Zlatan Ibrahimovic sågs dock senast för några veckor ­sedan jaga på Dävensö, tillsammans med Daniel Majstorovic.

När Aftonbladet når Majstorovic undrar han först vem som ringer. När han får ärendet beskrivet svarar han:

– Hallå ...hallå ...hallå?

Efter det har Aftonbladet förgäves sökt Daniel Maj­storovic igen.