Här är USA:s mest deprimerande städer

Forbes listar topp 20 platser du INTE vill besöka

1 av 3
Chicagos extrema väderförhållanden placerar staden på en hedersvärd(?) fjärdeplats
NYHETER

NEW YORK. Den anrika gamla metropolen är efter decennier av avfolkning och vanskötsel på väg mot konkurs och har hotas med tvångsförvaltning.

Så det är kanske inte så konstigt att Detroit toppar listan över USA:s mest miserabla städer.

Det är Forbes Magazine som utifrån kriterier som kriminalitet, arbetslöshet, huspriser, antal exekutiva auktioner, avfolkning skatter, väder, trafik och pendlingsavstånd listat de 20 amerikanska städer det är minst angenämt att bo i.

Och sammantaget visar det sig alltså att det, helt i enlighet med den allmänna uppfattningen, inte finns någon värre plats i USA än Detroit.

FAKTA

Här är hela den dystra listan:

20. Youngstown, Ohio.

– Ett öppet sår mitt i det så kallade rostbältet. All stålindustri är nerlagd och avfolkningen bara eskalerar.

19. Gary, Indiana

– Brottsligheten har gått ned något, men Michael Jacksons födelsesort är fortfarande en deprimerande spökstad med ständigt krympande befolkning.

18. Poughkeepsie, New York.

– Miserabelt väder, eländiga pendlingsavstånd och höga skatter plågar den här en gång välmående orten mitt i delstaten New York.

17. Cleveland, Ohio.

– En av de storstäder som drabbats värst av avfolkning de senaste åren. Däremot är föroreningarna inte längre så brutala som när Cuyahoga  River självantände på 70-talet...

16. Atlanta, Georgia.

– Det är framförallt en erbarmlig trafiksituation som för upp den här sydstatmetropolen på listan.

15. Atlantic City, New Jersey.

– Hade till följd av sjunkande intäkter från gamblingen redan stora problem och allt blev värre efter monsterstormen Sandys härjningar.

14. Milwaukee, Wisconsin.

– Brutala vintrar och höga skatter är det stora problemen i den stora bryggeristaden.

13. Camden, New Jersey.

– USA:s fattigaste stad, med en arbetslöshet på 42.5 procent och skenande kriminalitet.

12. St. Louis, Missouri.

– Fler och fler lämnar den en gång välmående miljonstaden. Bland annat på grund av hög brottslighet.

11. Toledo, Ohio

– Före detta industricentra som håller på att duka under i akut brist på arbetstillfällen.

10. New York, New York.

– Ett oväntat namn att se på en dylik lista kanske, men Forbes menar att höga skatter och besvärlig pendling gör livet surt för innevånarna i ”världens huvudstad”.

9. Lake County, Illinois.

– Anses ha det minst tilltalande vädret i hela landet.

8. Stockton, Kalifornien.

– Alltjämt den största stad i unionen som gått i konkurs.

7. Warren, Michigan.

– Här har huspriserna sjunkit med 53 procent de senaste fem åren.

6. Vallejo, Kalifornien.

– Har rest sig ur en konkurs, men plågas fortfarande av hög arbetslöshet och exekutiva auktioner på löpande band.

5. Modesto, Kalifornien.

– En annan kalifornisk ex-oas som rids av astronomiska arbetslöshetssiffror.

4. Chicago, Illinois.

– Hemska vintrar, fruktansvärd våldsbrottslighet, sjunkande huspris och höga levnadsomkostnader. Ja, livet i Chicago är mer än det man ser när man besöker den gnistrande citykärnan.

3. Rockford, Illinois.

– Kombinationen av extremt hög fastighetsskatt och en arbetslöshet på 11.2 procent tar upp Rockford på ”medaljplats.

2. Flint, Michigan.

– Tvångsförvaltas sedan ett år av delstaten, men det finns inte så mycket mer kvar att förvalta än ett polisväsende som knäar under vikten av USA:s värsta brottslighet.

1. Detroit, Michigan.

–  Stolta gamla Motor City ser ut att bli den största staden i USA:s historia att gå i konkurs. Guvernören har redan hotat med tvångsförvaltningen och om stadsledningen inte kan komma upp med en räddningsplan den närmaste veckan tar delstaten över. Decennier av avfolkning är ett av problem, grov korruption stadshuset en annan. Och så är vitrarna svinkalla och somrarna vidrigt heta också...