Sköts av kvinnor – styrs av män

Sned könsfördelning hos privata vårdaktörer

1 av 12 | Foto: GRAFIK: PAUL WALLANDER
Granskningen avser svenska koncernstyrelser. Under dessa finns en rad verksamhetsstyrelser där den kvinnliga representationen är något högre.
NYHETER

Det kryllar av kvinnor - men det är männen som styr.

Aftonbladets granskning av fem av de största privata vårdaktörerna visar att det är en kraftig övervikt av manliga styrelseledamöter och direktörer.

– Den som tror att privatiseringar i välfärden ger större jämställdhet har fått allt om bakfoten, säger Jonas Sjöstedt, partiledare (V).

I morgon är det den internationella kvinnodagen. Inför den har Aftonbladet granskat hur det ser ut med jämställdheten i fem av de största privata vårdbolagen där tiotusentals anställda arbetar med att ta hand om gamla och sjuka.

I de fem bolagen är en överväldigande majoritet av arbetskraften kvinnor. Men det är männen som sitter på de verkliga maktposterna. Värst är det i den absoluta toppen, i ledningarna hos flera av ägarna i de utländska riskkapitalbolagen finns inga kvinnor alls.

Alla sju män

Men också i de ägartillsatta svenska styrelserna lyser kvinnorna med sin frånvaro. Sämst är den kvinnliga representationen i Capios styrelse. Den är noll. Alla sju är män.

Enligt Capios styrelseordförande Anders Narvinger speglar styrelsen bolagets ägarprofil samt medicinsk kompetens och branschkunskaper.

– Ägarna bedömer att denna mix av kompetenser är värdefull för Capios långsiktiga utveckling, säger han.

På sikt ser Narvinger det som önskvärt med fler kvinnor i styrelsen.

Sticker ut

Även i Aleris och Attendo är det manlig dominans på den högsta nivån. Många av de privata bolagen är dock uppdelade i olika enheter, till exempel äldrevård och specialistsjukvård, med egna ledningar en nivå under koncernstyrelserna. Här är kvinnorna något fler.

– Huvuddelen av de 50 högsta posterna i Attendo innehas av kvinnor, många av dem är också ägare i företaget, säger bolagets presschef Charlotte Näsström Morén.

Praktikertjänst, som ägs av läkare och tandläkare i Sverige, sticker ut i granskningen. Bolaget är det enda som har en kvinnlig vd och i koncernstyrelsen sitter fem kvinnor och sju män.

”Otrygga jobb”

– Jämställdhet är något vi arbetar aktivt med, hälften män och hälften kvinnor är det ideala, säger Björn Persson, kommunikations- och personalchef.

Enligt V-ledaren Jonas Sjöstedt är det männen som styr i de privata vårdbolagen och blir rika på kvinnors bekostnad.

– De här privata vinstdrivna bolagen gör oftast vinst genom att ha lägre bemanning och mer otrygga jobb, så det är undersköterskor och lärare som får betala med en svårare arbetssituation för att männen ska styra och göra vinst, säger han.

”Kommer förändras”

Vänsterpartiet vill att vinsterna helt försvinner ur välfärden.

– Den ska vara demokratiskt styrd, det ger utrymme till att ge personalen mer makt över sin arbetssituation, säger Sjöstedt.

Socialminister Göran Hägglund (KD) tror att könsfördelningen i bolagsstyrelserna till stor del beror på att branschen är ny.

– Det kommer att förändras med tiden. Det som debatten handlar om nu är om dessa företag över huvud taget ska få finnas eller stoppas av vänsterns vinststopp. De skulle drabba alla de kvinnor som arbetar i dessa företag på ett mycket hårt sätt, säger han.

FAKTA

Vårdbolagen

Praktikertjänst

Fakta: Koncern inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Ägs av tandläkare och läkare i form av aktieägande.

Personal: Cirka 9000 anställda, varav cirka 70 procent är kvinnor.

Styrelse: Tolv personer, sju är män och fem kvinnor.

Styrelseordförande: Anders Jonsson

VD: Docent Carola Lemne

Kommentar: – Styrelsen tillsätts av ägarna genom en valberedning. Men generellt är det viktigt med en balans mellan könen. Det är något vi strävar efter, säger Björn Persson, kommunikations- och personalchef.

Aleris

Fakta: Privat vårdföretag med tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Helägt dotterbolag till Investor AB, som ägs av familjen Wallenberg.

Personal: Cirka 7500, i Sverige 4500 personer. Cirka 80 procent av de anställda är kvinnor.

Styrelse: Sex personer, varav fyra män och två kvinnor.

Styrelseordförande: Bengt Braun

VD: Stanley Brodén, Koncernchef Aleris, VD Aleris Holding AB.

Kommentar: – Det är ägaren och inte jag som koncernchef som tillsätter styrelsen, så jag kan faktiskt inte direkt påverka styrelsens sammansättning. Däremot kan jag indirekt påverka vilka som på sikt blir aktuella för styrelseuppdrag genom att utnämna dem till chefer. Där tycker jag att vi lyckats hyfsat bra. I koncernledningen är sex av tio kvinnor. Tre av våra fyra sjukhus leds i dag också av kvinnor, säger Stanley Brodén, koncernchef.

Capio

Fakta: Europeiskt hälso- och sjukvårdsföretag inom medicin, kirurgi och psykiatri. Ägs av riskkapitalbolag med säten utomlands.

Personal: Drygt 11 000 i Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, varav drygt 80 procent är kvinnor.

Styrelse: Sju personer, alla män.

Styrelseordförande: Anders Narvinger

VD: Thomas Berglund

Kommentar: – Capios företagsledning är betydligt närmare den dagliga verksamheten än styrelsen. Där återfinns nu tre kvinnor i koncernledningen vilket i högre grad speglar könsfördelningen inom branschen. Vi kan säkert uppnå en jämnare könsfördelning även där på sikt. Det är också värt att notera att en dominerande del av första linjens chefer är kvinnor med ett stort ansvar för vårdkvaliteten i det dagliga mötet med patienter, säger Anders Narvinger, styrelseordförande.

Attendo

Fakta: Vård- och omsorgsbolag i Norden. Ägs av riskkapitalbolaget IK Investment

Personal: Knappt 14 000 personer, varav 12 000 i Sverige där 84 procent är kvinnor.

Styrelse: Fem personer varav en är kvinna.

Styrelseordförande: Hans Larsson

VD: Henrik Borelius

Kommentar: – Huvuddelen av de 50 högsta posterna i Attendo innehas av kvinnor, många av dem är också ägare i företaget, säger presschef Charlotte Näsström Morén.

Carema Care

Fakta: Vårdföretag med fokus på äldre- och psykvård. Ägs av vårdkoncernen Ambea, som i sin tur ägs av riskkapitalbolag.

Personal: Drygt 13 000 anställda, där 81 procent är kvinnor.

Styrelse: Saknar egen styrelse. Ägarbolaget Ambeas styrelse består av två kvinnor och fem män.

Styrelseordförande: Ingen för Carema Care. Styrelseordförande för Ambea är Lena Lena Hofsberger.

VD: Fredrik Gren.

Kommentar: – Vi arbetar medvetet för att ledningen ska avspegla vår organisation och vi efterstävar mångfald vad gäller bland annat kön, säger HR-direktören Margareta Sööder.

Fotnot: Granskningen avser svenska koncernstyrelser. Under dessa finns en rad verksamhetsstyrelser där den kvinnliga representationen är något högre.