Så utvecklas den svenska jämställdheten

NYHETER

Minskar orättvisorna mellan kvinnor och män?

Ja – på vissa sätt.

På andra står utvecklingen still.

Så här ser det ut, svart på vitt, på några viktiga områden i samhället.

AFTONBLADET