LUF: Fp har för många gamla

NYHETER

Fler unga på politiska poster – och ett stopp som innebär att ingen ska få sitta på ett förtroendeuppdrag längre än tolv år i följd.

Ungdomsförbundet LUF tar nu upp kampen för att få in fler unga i Folkpartiet.

– Efter valet 2010 var vi sämst av alla partier på att få personer under 30 år invalda, säger Linda Nordlund, förbundsordförande.

Under helgen samlas Folkpartiet i Västerås för årets riksmöte. Partiledaren Jan Björklund inledningstalar i morgon och nya jämställdhetsministern Maria Arnholm avslutar samlingen med tal på söndagen.

Utöver detta kommer det att hållas en rad seminarier och mingel.

Lobbar för yngre

Det Liberala Ungdomsförbundet kommer under Riksmötet att passa på att lobba för sitt krav på en mandatperiodsbegränsning. Det innebär att ingen ska kunna sitta som förtroendevald mer än tre perioder i följd, alltså maximalt tolv år. Det är ett system som redan tillämpas av Miljöpartiet.

– Om man tittar på hur det ser ut i partiet så är det så att majoriteten av de som sitter på uppdrag runt om i landsting och kommuner är runt 70 år. Och många har suttit väldigt många år, säger Linda Nordlund, LUF-ordförande.

Genom en tidsbegränsning anser ungdomsförbundet att partiet skulle kunna åstadkomma en större rotation bland företrädarna som innehar posterna.

– De som går med i partiet är mellan 20 och 40 år, men det är också de som lämnar partiet snabbt. Det tror jag är för att vi hänvisar dem till att bli kaffekokare.

Gratis medlemskap för unga

Folkpartiet gick efter valet 2010 igenom hur det ser ut bland deras företrädare. I samband med detta visade det sig bland annat att 57 procent av FP:s företrädare har haft sina riksdagsuppdrag mer än tio år och att majoriteten av partiets politiker i kommuner och landsting är mellan 60 och 79 år gamla.

En arbetsgrupp startades därmed - med syfte att få in fler unga. Ett resultat av gruppens arbete är den handlingsplan som klubbats av Folkpartiets partistyrelse och där det bland annat ingår att man erbjuder gratis partimedlemskap i ett år för personer under 25 år samt att man ska se till att också LUF finns representerat när valberedningar och nomineringskommittéer utses.

FAKTA

FP:s ministrar – så gamla är de och så länge har de suttit

I kommuner och landsting är Folkpartiets företrädare runt 70 år gamla. Partiets mest kända företrädare, de som sitter som ministrar i regeringen, är dock alla betydligt yngre. Här är ett axplock av vad de har och har haft för uppdrag.

Jan Björklund, 50, partiledare och utbildningsminister, vice statsminister.

Partiledare sedan 2007. Minister sedan 2006. Kommunpolitiker i Stockholm 1991-2006. Började som ungdomspolitiker i LUF 1976.

Birgitta Ohlsson, 37, EU-minister.

Minister sedan 2010. Riksdagsledamot 2002-2010. Ordförande i Liberala Kvinnor 2007-2010. 1999-2002 Förbundsordförande LUF.

Maria Arnholm, 54, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.

Minister sedan 2013. Återkom till politiken efter drygt tio år med en civil karriär. Under 80-90 talen jobbade honom inom FP:s kansli.

Erik Ullenhag, 40, Integrationsminister.

Minister sedan 2010. Partisekreterare 2006-2010. Riksdagsledamot 2002-2006. Förbundsordförande LUF 1997-1999.

Källa: Regeringen.se, Wikipedia