Därför dröjer värmen

NYHETER

Det blir fortsatt högtryck över Sverige – med sol och kalla ­nätter.

Varmt uppe, kallt nere.

Högtrycket gör att vädret får en speciell ­karaktär de kommande dagarna. Vi kan vänta oss sol, det blir inte ­särskilt blåsigt och ­nätterna kommer att ­vara kalla.

Det här brukar kallas för inversion, ett omvänt temperaturavtagande, och beror på att det samlas en massa kall luft närmast marken.

Strålar ut i rymden

När vi har högtryck så är luften ofta klar, det är inte mycket moln. På vintern när solen inte ­visar sig så många timmar så innebär det att markens värmestrålning fritt kan stråla ut i rymden. Det gör att temperaturen sjunker både på marken och i luften. När luftens ­temperatur sjunker så blir den tyngre. Det gör att den samlas i låglänt terräng och i det ­närmaste ”rinner” ner i dalgångar och svackor. I alpin miljö kan det ­bildas kraftiga fall­vindar.

Blir underkylt regn

Eftersom luften ofta är mer eller mindre stilla i en inversion så ­samlas det en massa luftföro­reningar och partiklar i luften närmast marken. Det här är orsaken till många luftkvalitets­problem världen över.

Det är inte heller ovanligt att det förekommer underkylt regn i inversioner: När ­regnet faller sänks temperaturen utan att de fryser till snö. När de sedan träffar en kall yta så fryser de omedelbart till is.