Unicef vädjar om mer pengar

NYHETER

En hel generation barn i Syrien kan gå förlorad på grund av kriget där, varnar FN:s barnfond Unicef som akut ber om mer pengar.

Annars måste man i slutet av månaden avbryta livräddande insatser. Det handlar om dricksvatten, polio- och mässlingsvaccinering, vård av nyfödda och akutvård.

FN-organet har bara fått 20 procent av de 1,2 miljarder kronor det bett om för att hjälpa syriska barn och kvinnor i och kring Syrien till och med juni.

Bara fått in hälften

Knappt hälften av de 4,5 miljoner människor som är i desperat behov av hjälp inne i Syrien är under 18, påpekar Unicef. 536 000 är under fem år.

Många barn dödas, skadas, utsätts för övergrepp, rekryteras som soldater och har psykologiska trauman efter att ha sett anhöriga dödas och skilts från sina föräldrar. Var femte skola har förstörts.

TT