Valet av ny påve - rena Bondfilmen

Foto: REUTERS
Kardinalerna under mässan i S:t Peterskyrkan.
NYHETER

Skräck för spionage, hemlig skrivstil och röksignaler.

Idag inleds valet av ny påve.

Den så kallade konklaven i Sixtinska palatset är omgärdad av hundraåriga riter.

Idag kan han utses – påve nummer 266. Eller så kan striden bli utdragen, med flera omröstningar.

Exakt vad som händer när de 115 kardinalerna sätter sig ner i Sixtinska kapellet för att utse den katolska världens högsta ledare på jorden kommer att förbli en hemlighet. Inte ett ord får läcka ut.

Undviker spionage

När den så kallade konklaven idag inleds är den omgärdad av ett hemlighetsmakeri som för tankarna till en James Bond-film.

Även en så gammal tradition som val av påve har dock tvingats anpassas till modern tid och det märks inte minst på de tekniska finesserna.

Inför inlåsningen av de 115 kardinalerna har Sixtinska palatset och hela området omkring det undersökts noga för att undvika spionageförsök.

Antibuggutrustning och störningssändare är installerade – ingen ska kunna spela in eller fotografera minsta rörelse som tas under konklaven.

Kardinalerna själva, som mellan mötena bor i ett speciellt hus intill Sixtinska kapellet, har också fått strikta förhållningsregler.

Snacka – då åker du ut

Totalt förbud råder för kontakt med omvärlden och i den inbegrips tidningar, tv, telefoner och twitter.

Skulle en kardinal mot förmodan eller av misstag bryta mot någon av dessa regler finns det bara en väg för honom – den ut.

Åsikterna inför konklaven har uppgetts gå isär på flera punkter - fattigdomen i världen, den muslimska radikaliseringen och homoäktenskap är bara några frågor som lär dra ut på processen.

Från amerikanskt håll har kardinaler oroat sig för de ständiga pedofilryktena och fruktat att Vatikanen inte tagit skandalerna på allvar.

Drygt tio namn har nämnts som potentiella påvar men de två som rankats högst de senaste veckorna är Milanos kardinal Angelo Scola och den brasilianska kardinalen Odilo Scherer.

Just nu är den stora skaran äldre kardinalmän samlade för en första omröstning, som alltså kan följas av många fler.

Först när det signaleras med vit rök från Sixtinska kapellets skorsten har världen fått en ny påve.

Påven som avgick, Benedictus XVI, kan då äntligen luta sig tillbaka.

FAKTA

Visste du att...

... konklav = inlåsning?

Begreppet konklav kommer från latinets cum-clave som betyder "med nycklar", dvs låst. Därav benämningen på det möte som idag inletts i Sixtinska kapellet i Vatikanen och som kommer att leda till att en ny påve utses.

... spionage är prioriterat?

Inför konklavens start idag har Sixtinska kapellet genomsökts på dolda mikrofoner och kameror som skulle kunna läcka information om vad som sägs och görs på de 115 kardinalernas hemliga möte.

... kardinalerna bor flott?

Fram till 2005 bodde de isolerade kardinalerna under konklaver under ytterst spartanska förhållanden, i celliknande rum i anslutning till  Sixtinska kapellet. Johannes Paulus II satte stopp för detta när han lät bygga ett femvåningshus av vandrarhemskaraktär, St Marthas Hus, inte långt därifrån.

... lapparna är hemliga?

Konklavens riter liknar i viss mån ett ö-råd i tv-serien Robinson. Namnröstningen fortgår tills en kandidat fått två tredjedelars majoritet. Kardinalerna skriver namnen på sina favoritkandidater på en pappersbit, med "fejkad" skrivstil för att undgå att avslöja sin åsikt.

... kläderna är färdigsydda?

Så fort en ny påve utsetts ska han göra ett balkongframträdande. Eftersom påvens storlek är oklar har hans dräkt i förhand sytts upp i tre storlekar. Det är Vatikanens egna hovskräddare, Gammarelli, som har förberett den vita dräkten, de röda skorna och den röda huvudbonaden i sammet.

... klockor ringer in nya påven?

När en ny påve är framröstad meddelas de över en miljard katolikerna att proceduren är över genom att vit rök signaleras från Sixtinska kapellets skorsten. För att inte riskera missförstånd, om himlen är riktigt ljus, ackompanjeras den vita röken av ringning i kyrkklockorna.

(Källa BBC)