Volvochefens lön: 13,2 miljoner

Foto: Foto: SCANPIX
Olof Persson.
NYHETER

AB Volvos vd och koncernchef Olof Persson fick sammanlagt 13,2 miljoner kronor i lön förra året.

Av lönen var 1,7 miljoner kronor eller cirka 15 procent rörlig ersättning, enligt koncernens årsredovisning som presenterades på onsdagen.

Utöver fast och rörlig lön hade Olof Persson en bil- och bostadsförmån som uppgick till drygt 800 000 kronor under 2012.

Den rörliga lönedelen beräknas på koncernens rörelsemarginal och sex månaders rullande kassaflöde. För Perssons del kan den rörliga delen maximalt bli 75 procent av den fasta lönedelen, men förra året stannade den på 15 procent.

Det beror främst på att lönevillkoren för rörlig del har ändrats men också på att lönsamheten blev klart lägre. För 2012 blev rörelseresultatet 17,6 miljarder kronor, en klar försämring mot 26,9 miljarder 2011.

Lägre lönsamhet och ändrade villkor sänker de rörliga lönerna drastiskt för den övriga koncernledningen. Under 2012 sjönk den rörliga lönen till bara en fjärdedel av den summa ledningen fick dela på 2011. Under 2011 hade man 23,9 miljoner kronor att fördela mot "bara" 5,8 förra året.

I fast lön fick koncernledningen, utöver Persson, dela på 56,6 miljoner förra året, det är 1,6 miljoner mindre än 2011.

TT