”Klart det är ett stort problem”

NYHETER

Att Tolgfors nu kan jobba för vapenindustrin innebär risk för jäv, anser experter.

– Det är klart att det är ett stort problem, om Tolgfors ska förstärka Saabs förhandlingsposition med Försvarets materielverk, säger professor Lars Ingelstam.

Lars Ingelstam.

Lars Ingelstam, professor emeritus i matematik och framtidsstudier, har studerat svensk vapenhandel. Han tar upp att Försvarets materielverk, FMV, varje år upphandlar nya vapen för 9 miljarder kronor och underhåll av materiel för runt 7–8 miljarder kronor.

”Ytterst betänkligt”

– Båda kostnadsposterna är av stort intresse för Sveriges största vapenindustri. Saab handlar inte bara med stridsplan utan äger även halva Bofors, säger han och fortsätter:

– Det är klart att det är ett stort problem, om Tolgfors ska förstärka Saabs förhandlingsposition med FMV, att han vet en massa saker om de fyra stora försvarsindustrierna, om ISP:s arbete (Inspektionen för strategiska produkter, myndighet för kontroll av ­vapenexport, reds anm) och om FMV. Assisterar han Saab, vilket man inte kan utesluta, är det väldigt konkurrens­störande.

– Ett stort delikatessjäv ­ligger i att hjälpa Saab få affär­er med FMV där de får reda på mer än andra konkurrent­er. Det är ytterst betänkligt att en person kommer in med så mycket färsk och aktuell ­information om hur det svenska försvaret tänker och planerar. I andra europeiska länder skulle man ha en karenstid på mellan två och fem år.

Kan ha influerats

Marie-Louise von Bergmann-Winberg, professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall:

– Det som aldrig riktigt går att frigöra sig ifrån är makt­elitens täta kopplingar till varandra. Frågan i det här fallet är hur länge Tolgfors har haft kontakt med företaget och om han låtit sig influeras av det under samarbetat med Saudiarabien.