”Jag tycker vi står stadigt i våra värderingar”

NYHETER

Kent Persson, partisekreterare (M):

– Varför har ni bytt fot i flera centrala frågor på sistone?

– Vi har haft våra arbetsgrupper i gång i ungefär ett år. Deras mandat har varit att ta fram nya politiska förslag. Nya Moderaternas styrka har varit att vi gjort det här arbetet ordentligt och seriöst inför de två senaste valen. Vi tror att man måste arbeta strukturerat under en lång period, där vi faktiskt kontinuerligt omprövar vår politik, för att man ska vara ett ­seriöst politiskt alternativ.

Finns det en risk att ni förlorar er ideologiska kompass?

– Jag tycker att vi står stadigt i ­våra värderingar. Sen så försöker vi kontinuerligt att hitta svaren på det som är framtidens utmaningar. Tar du jobbfrågan, som är den viktigaste inför valet, så har vi återupprättat ­arbetslinjen och 200 000 fler är i jobb, men vi behöver ta ett steg till. Arbetslinjen måste omfatta alla.

Vad kommer ni aldrig att förändra?

– När vi blev de Nya ­Moderaterna gjorde vi oss valbara och regerings­dugliga. Förut var det många väljare som inte trodde det och inte röstade på oss. Kärnan i politiken är att vi bygger en ­politik på att öka ­människors frihet, det är därför jobbfrågan är den viktigaste.